• aaa.advertising4u.ro

În perioada 15 – 16 mai 2014 se desfășoară lucrările celei de-a treia conferințe cu tema “Educația în inginerie pentru economia viitoruluiorganizată de Coaliția Română pentru Educație Inginerească – CREDING, împreună cu Universitatea Politehnica din București (UPB). Conferința va avea loc la Biblioteca Universității Politehnica București.

În cadrul conferinței vor fi dezbătute principalele probleme privind formarea viitoarelor generații de ingineri în contextul evoluției societății spre o societate bazată pe cunoaștere în care rolul tehnologiei informației și comunicațiilor este esențial pentru a dezvolta economia sustenabilă și inteligentă. Provocările majore ale acestui început de mileniu vor fi considerate prin prisma transformărilor impuse regândirii întregului sistem de educație în inginerie.

Tematica conferinței vizează inclusiv problematica pregătirii elevilor în domeniul științelor, matematicii, tehnologiei, informaticii (educație STEM) pentru a fi admiși și a urma cursurile de formare în domeniul ingineriei. O atenție deosebită se va acorda nomenclatorului de specializări care trebuie actualizat în concordanță cu evoluția științei și tehnologiei, eliminarea unor specializări perimate și introducerea unor specializări noi, cerute d evoluția rapidă a industriei. Astfel, se analizează cerințele formării inginerilor pentru o nouă revoluție industrială bazată pe implementarea în toate sectoarele socio-economice a conceptului Cyber – Phisycal Systems. Sunt invitați la conferință reprezentanți ai universităților tehnice, ai mediului de afaceri și reprezentanți ai institutelor de cercetare științifică. Conferința își propune să identifice modalitățile concrete de restructurare a sistemului de formare a inginerilor, de implementare a unei noi viziuni de pregătire holistică a viitoarelor generații de ingineri compatibili cu cerințele globalizării și cu provocările secolului 21.

La lucrările conferinței sunt invitați reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Academiei Române, ai Academiei de Științe tehnice din România, precum și reprezentanți ai Parlamentului.

Rezoluția conferinței va fi transmisă tuturor forurilor decidente în domeniul educației, cercetării, economiei, muncii si protecției sociale.

Conferința se constituie într-un for național de dezbatere a celor mai importante aspecte ale educației în inginerie și reprezintă o continuare a acțiunilor întreprinse de CREDING în ultimii 3 ani de promovare a unor noi concepte în educaia holistică a inginerilor și trecerea de la un sistem bazat pe predare (teaching) la un sistem bazat pe învățare (learning).

Go to Top