• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea de concentrare economică prin care SC Graffiti Red SRL (controlată de către domnul Cristian Burci) preia controlul asupra SC SBS Broadcasting Media SRL şi SC Prime Time Productions SRL.

Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice.

Companiile  implicate  în  această  operaţiune  oferă  servicii  de  reprezentare  media,  servicii  de creaţie, producţie şi promovare publicitară, servicii de relaţii publice, servicii cercetare şi studii de piaţă, editare şi comercializare ziare şi reviste, editare şi comercializare cărţi, DVD-uri şi inserturi, comercializare spaţii publicitare, servicii tipografice pentru terţi, servicii de difuzare a canalelor de televiziune fără plată, servicii de publicitate realizate prin transmisii de televiziune.

S.C. SBS Broadcasting Media S.R.L deţine licenţa postului de televiziune „Prima TV”

O decizie cu privire la aceastǎ operaţiune de concentrare economicǎ urmeazǎ a fi luatǎ, conform prevederilor legale, în termen de cel mult 45 de zile de la data la care notificarea este consideratǎ efectivǎ.

Consiliul Concurentei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la terţi (inclusiv concurenţi şi clienţi ai părţilor implicate), în legǎturǎ cu aceastǎ concentrare economicǎ. Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise prin fax la nr. 021 405.45.12, prin e-mail la adresa servicii@consiliulconcurentei.ro sau prin poştǎ la urmǎtoarea adresǎ: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701, Oficiul Poştal nr. 33.

Go to Top