Consiliul Concurenţei – Comunicat de Presa

  • Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE

Consiliul Concurenţei a lansat în consultare publică proiectul de Ghid privind respectarea regulilor de concurenţă în situaţia participării sub formă de asociere la o procedură de achiziţie publică.

Ghidul cuprinde o serie de îndrumări şi recomandări pentru companiile care se asociază pentru a participa la o procedura de achiziţie publica, astfel încât acestea să nu încalce reglementările din domeniul concurenţei.

Legislaţia în vigoare, dar şi.pachetul legislativ care transpune directiva în domeniul achiziţiilor publice, permit participarea la licitaţii sub forma unor consorţii, pentru a facilita participarea IMM- urilor, asigurându-se astfel un grad de concurenţă ridicat. Cu toate acestea, participarea la licitaţii sub formă de asociere poate da naştere unor îngrijorări din punct de vedere al concurenţei şi, de aceea, am considerat necesară informarea corespunzătoare a mediului de afaceri, astfel încât să se evite încălcarea legislaţiei”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

targ online de nunti, botezuri si alte evenimente
NuntiBotezuriCumetrii.ro

De asemenea, proiectul de Ghid cuprinde şi exemple utile în autoevaluarea pe care trebuie să o facă membrii unui consorţiu, anterior depunerii ofertei, pentru a se asigura că respectă regilile din domeniul concurenţei.

Ghidul are la baza practica altor autorităţi de concurenţă din Uniunea Europeană, în special a celor din, Olanda, Danemarca Marea Britanie, dar şi a Comisiei Europene (Orientările privind aplicarea regulilor de concurenţă acordurilor de cooperare pe orizontală).

Documentul pus în consultare conţine şi informaţii referitoare la modalităţile în care companiile pot sesiza Consiliului Concurenţei posibile practici anticoncurenţiale, precum şi o descriere a puterilor de investigaţie ale autorităţii de concurenţă şi a sancţiunilor aplicabile în situaţia în care se constată încălcarea legii.

Persoanele interesate pot transmite Consiliului Concurenţei propuneri şi observaţii la proiectul de Ghid până la data de 31 mai 2016 la adresa de email  licitatii@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa : Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, sector 1 Bucureşti, cod poştal 013701, OP nr. 25, Ghişeul 1.

Nunta/Botez/Petrecere..? Hai la Targ!

Go to Top