Consiliul Concurenţei derulează proiectul “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România”, Cod SMIS 50633, începând cu data de 1 martie 2014. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi se va derula în Bucuresti, pe o perioadă de 22 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 8.141.141 lei, valoare eligibilă fiind 7.890.615 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă (FEDR) este de 5.917.961,25 lei.

Obiectivul general constă în asigurarea aplicării mai eficiente, în România, a legislației Uniunii Europene în domeniul gestionării şi controlului ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale. În acelaşi timp, obiectivul specific al proiectului il reprezintă crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi instrumentele structurale.

Proiectul prevede proiectarea, dezvoltarea și exploatarea unei baze de date interactive unice a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis din România.

În cadrul proiectului vor avea loc urmatoarele activităţi:
– asigurarea resurselor de derulare, management și control ale proiectului
– realizarea sistemului informatic integrat de evidență a ajutoarelor de stat/de minimis în România
– elaborarea și difuzarea de materiale de informare și publicitate
– organizarea Conferinței de lansare a sistemului informatic şi bazei de date

La finalul perioadei de derulare a proiectului sunt preconizate a fi obţinute urmatoarele rezultate:
1. sistem informatic şi bază de date funcţionale, cu următoarele facilităţi:
– verificarea ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis, indiferent de sursa de finanțare a alocărilor de către autoritățile care acordă ajutoare de stat
– identificarea și remedierea rapidă a eventualelor încălcări ale legislației naționale și comunitare în domeniul ajutorului de stat
– generarea de rapoarte referitoare la măsurile de ajutor de stat/de minimis
implementate, finanțările contractate, corecțiile ulterioare etc.
2. Propuneri de modificare a legislației naționale din domeniul ajutorului de stat, aferente operării sistemului informatic
3. Proceduri de lucru ale Consiliului Concurenței aferente operării sistemului informatic
4. Echipamente, licenţe, furnituri şi consumabile achiziţionate pentru dezvoltarea şi exploatarea bazei de date precum şi pentru managementul proiectului
5. Manual de utilizare a sistemului informatic elaborat și distribuit unui număr de 500 de utilizatori
6. Manual de administrare a sistemului informatic pentru Consiliul Concurenţei
7. Conferinţa de lansare a sistemului informatic şi a bazei de date
8. 3 comunicate de presă pe durata implementării proiectului
9. Materiale de informare şi publicitate achiziţionate

Alături de Consiliul Concurenţei în calitate de administrator, utilizatorii bazei de date vor fi: autoritățile de management ale fondurilor structurale/Organismele intermediare, autoritățile administrației centrale, autoritățile administrației locale și alți furnizori de ajutor de stat, autoritățile implicate în monitorizarea și controlul ajutoarelor de stat și a fondurilor structurale.

Proiectul contribuie la îndeplinirea condiționalității orizontale privind ajutorul de stat, asumată de România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene, în vederea agreării Acordului de Parteneriat și a programelor operaţionale în România pentru perioada 2014 – 2020.

Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, persoanele de contact sunt:
Cătălina Deică – manager de proiect
Catalina.deica@consiliulconcurentei.ro
Tel: 021 405 44 26
Lucian Stroe – asistent manager de proiect
Lucian.stroe@consiliulconcurentei.ro
Tel: 021 405 45 25