window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Consiliul Concurenţei recomandă completarea cadrului legal privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Consiliul Concurenţei recomandă completarea cadrului legal privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii în sensul emiterii normelor tehnice specificate în legea de reglementare a acestui domeniu (Legea nr.154/2012).

Conform legislaţiei, autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de lucrări, se va face pe baza normelor tehnice specifice. În urma analizei privind serviciile de acces la infrastructura de comunicaţii Netcity a municipiului Bucureşti, Consiliul Concurenţei a constatat că aceste norme tehnice specificate în Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii (nr. 154/2012) nu au fost încă emise de ministerele indicate – Ministerul Societăţii Informaţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, deşi termenul a fost 1 februarie 2013

De asemenea, studiul Consiliului Concurenţei a arătat că rețeaua Netcity reprezintă o îmbinare a unor elemente de infrastructură care asigură un produs complex unic în zonele din Bucureşti în care este prezentă. Organizarea pe trei niveluri (transport, distribuţie şi acces la consumatorul final) evidenţiază această caracteristică a infrastructurii subterane Netcity.

Infrastructura operatorilor de telefonie mobilă, considerată de Netcity substitut pentru infrastructura sa, este complementară şi nu concurentă. De asemenea, canalizaţia R.A.D.E.T ar putea fi folosită doar pentru transport în câteva direcții limitate, fiind improprie distribuției de telecomunicații. La rândul său, METROREX are o infrastructură de tip magistrală, dar nu poate asigura furnizarea de servicii până la utilizatorul final (oprindu-se la ieșirile din magistralele Metrorex), în timp ce infrastructura Netcity este de tip client (la nivel de număr poștal).

Intrarea unui nou operator de infrastructură suport care să construiască o reţea similară Netcity este foarte puţin probabilă, ţinând cont că în mai mult de 6 ani de la apariţia Netcity nu au existat astfel de iniţiative. În afara duratei necesare pentru construcţia unei astfel de reţele (proiectare, aprobări, avize, construcţia propriu-zisă), realizarea unei reţele similare nu este posibilă fără implicarea unor investiţii substanţiale fie pentru îmbunătăţirea, modernizarea, redimensionarea canalizaţiilor actuale, fie pentru construirea integrală a unei noi infrastructuri de acces.

Reamintim că procesul de realizare a reţelei Netcity se află încă în desfăşurare, după 6 ani de la semnarea Contractului. Mai sunt de efectuat încă 2 etape din cele 3 ale proiectului, în prezent fiind în lucru studiul de fezabilitate pentru etapa a 2-a (etapa 1 – inelul central al capitalei, reţeaua magistrală, etapa 2 – reţeaua de distribuţie şi branşamente în tot Bucureştiul, etapa 3 – realizarea „Reţelei Netcity” pe întreaga zonă metropolitană din zona de competenţă locală a P.M.B.).
Compania Netcity Telecom a beneficiat de sprijinul P.M.B., în limitele competenţei acesteia, în obţinerea tuturor aut orizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei lucrărilor aferente reţelei Netcity şi în dobândirea oricăror terenuri sau clădiri, dreptului de folosinţă, servituţilor de trecere sau al altor servituţi de care ar avea nevoie pentru exercitarea drepturilor sale şi a obligaţiilor în baza contractului şi pe care aceasta nu le putea obţine altfel.

Din punct de vedere al clienţilor, analiza Consiliului Concurenţei confirmă faptul că nu există alternativă pentru canalizaţia subterană suport în zona în care Netcity este prezentă. Conform actelor emise de Primaria Municipiului Bucureşti (P.M.B.), clienţii au fost nevoiţi să migreze în reţeaua Netcity, varianta de a-şi construi propria infrastructură subterană nefiind viabilă din cauza costurilor ridicate şi a procesului de durată pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

Ca urmare, la momentul actual, cel mai probabil, Netcity este singurul furnizor de închiriere de tubulatură suport pentru reţele de comunicaţii electronice din Municipiul Bucureşti. Totuşi, ultimele documente transmise de Netcity, la sfârşitul anului trecut, conţin informaţii şi date care le contrazic pe cele primite de la companiile chestionate în cadrul investigaţiei. Ca urmare, o concluzie clară privind poziţia Netcity va rezulta în urma consultării publice şi/sau continuării investigaţiei cu noi chestionare către toate companiile menţionate de Netcity, inclusiv către aceasta din urmă.

Afirmaţiile Netcity care nu pot fi puse în acord cu cele ale altor companii şi care necesită clarificări cu companiile în cauză sunt legate,în principal, de suprapuneri ale altor reţele cu reţeaua Netcity.

De asemenea, sunt necesare clarificări referitoare la existenţa unor reţele de comunicaţii aparţinând unor companii precum Combridge S.R.L., Teletrans S.A., Prime Telecom, Orange, Vodafone, folosite de către operatorii de telecomunicaţii pentru instalarea subterană a reţelelor lor.

Prin realizarea acestei analize privind serviciile de acces la infrastructura de comunicaţii Netcity a municipiului Bucureşti, Consiliul Concurenţei şi-a propus să afle dacă serviciile de acces oferite de Netcity formează o piaţă distinctă în raport cu serviciile de acces oferite sau care ar putea fi oferite 3 de alte companii. În cadrul analizei, Consiliul Concurenţei a solicitat informaţii companiei Netcity Telecom, clienţilor şi concurenţilor menţionaţi de aceasta, P.M.B., ANCOM.

Consiliul Concurenţei invită părţile interesate să-şi exprime punctul de vedere asupra raportului (în special pe aspectele contradictorii menţionate anterior), până la 20 aprilie 2015. Punctele de vedere/observaţiile pot fi transmise prin e-mail la adresa dcs.observatii@consiliulconcurentei.ro, pe fax la nr. 021.405.4408 sau prin poştă la adresa: Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701.

2015-03-23T13:07:08+02:0023 martie 2015|Categories: COMUNICATE DE PRESA, IT / comunicatii|Tags: , |

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top