window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de SC Fornetti România SRL

Advertising4U.RO-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWSConsiliul Concurenţei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de SC Fornetti România SRL implicată într-o investigaţie privind posibila încălcare a Legii Concurenţei (nr. 21/1996) pe piaţa producţiei şi comercializării produselor de patiserie şi panificaţie din România.
Prin angajamentele propuse, părţile implicate urmăresc înlăturarea îngrijorărilor concurenţiale ce au condus, în 2010, la declanşarea investigaţiei privind o posibilă înţelegere între SC Fornetti România SRL şi beneficiarii francizei Fornetti de a comercializa produsele de patiserie şi panificaţie finite tip Fornetti la un preţ stabilit, fără a ţine cont de specificul cererii la un moment dat şi de evoluţia generală a pieţei.
După analiza observaţiilor formulate de către terţi, Consiliul Concurenţei poate solicita părţilor modificarea propunerilor şi poate decide acceptarea sau respingerea angajamentelor.
Angajamentele sunt monitorizate pe o perioadă stabilită prin decizie a Consiliului Concurenţei, iar în cazul neîndeplinirii acestora,compania poate fi sancţionată cu amendă de până la 10% din cifra de
afaceri. Pe parcursul procedurii Consiliul Concurenţei poate redeschide la cerere sau din oficiu investigaţia, dacă se constată anumite nereguli.
Angajamentele formulate de SC Fornetti România SRL în cadul investigaţiei sunt publicate pe pagina de Internet a autorităţii de concurenţă, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro.
Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate în comercializarea produselor de patiserie şi panificaţie să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse până la data de 24 august 2012, prin fax-la nr. 021.405.44.16, prin e-mail-la adresa dir.teritoriu@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă – la adresa Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod postal 013701.
August 2012
Biroul de Presa: Tel: 037.212.9710, 021.405.44.29; e-mail: presa@consiliulconcurentei.ro

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top