Un consumator din București care a inițiat mai multe procese împotriva băncii, la care avea un credit în CHF garantat cu ipotecă, a reușit soluționarea cazului la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, fără avocat și fără să plătească nimic. Consumatorul a luat împrumutul în anul 2008 și de doi ani era în procese cu banca. A aflat de CSALB, a depus o cerere, iar în 2 luni problema lui s-a rezolvat.

În urma negocierilor dintre reprezentanții băncii, consumator și conciliatorul CSALB, s-a făcut conversia creditului din CHF în RON, dobânda anuală a scăzut de la Libor + 6,77% la  Robor +3%, iar soldul s-a diminuat cu aproape 21.000 de CHF. După toate aceste modificări, rata lunară a scăzut de la  3.800 de lei pe lună, la 2.400 de lei, o rata cu aproape 37% mai mică.

Atât consumatorul cât și banca au fost mulțumiți de negocierile de la CSALB și au fost de acord cu propunerea conciliatorului.

După ce a acceptat soluția la CSALB, consumatorul a renunțat la procesele în instanță. Este al patrulea consumator care cere amânarea unui termen al procesului pentru a încerca soluționarea amiabilă prin Centrul SAL Bancar și care obține o soluție favorabilă.

A fost un caz dificil pentru că existau pe rolul instanței de judecată aceste procese, unul   fiind deja în calea de atac a apelului, câștigat de bancă în primă instanță, iar solicitările consumatorului erau complexe, pentru că a cerut atât restituirea unor sume importante de bani, prin reducerea soldului, cât și conversia creditului din CHF în RON. Pe fondul acțiunilor în instanță, cel mai greu a fost ca, la începutul concilierii, să se înțeleagă specificul acestei  proceduri de soluționare alternativă, în cadrul căreia nu se discută în drept, ci se negociază pe bază de interese concrete, pentru identificarea unei soluții practice de reducere a soldului și de stabilire a noii dobânzi reciproc avantajoase. Un punct critic l-a constituit și faptul că negocierea dobânzii la creditul în RON s-a făcut chiar pe fondul creșterii semnificative a Robor-ului, astfel încât era necesar ca acest element să fie luat în considerare de consumator și să se evalueze situația, pe baza unor grafice simulate și a unor scenarii stres. Până la urmă am reușit să ajungem la o cale de mijloc în care ambele părți să fie mulțumite”, a declarat doamna prof. univ. av. Marieta Avram, conciliator CSALB.

 Centrul SAL Bancar a primit, până acum, aproape 400 de cereri conforme, dintre care mai mult de jumătate sunt transformate în dosare, aflate în diverse stadii de soluționare, iar aproape 100 de cazuri s-au finalizat prin procedura de conciliere.

Consumatorii solicită, în general, eliminarea și restituirea comisioanelor de risc/administrare/monitorizare/acordare percepute pentru un credit, rescadențarea/reeșalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare, scăderea dobânzilor și restituirea unor sume, reducerea soldului și conversia creditelor din CHF în LEI sau eliminarea unor clauze din contracte.

Despre CSALB:

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa