Referitor la afirmațiile făcute de domnul avocat Gheorghe Piperea pe pagina sa de facebook, în data de 10 februarie 2017: “Nu încercați negocierea prin CSALB. Nu este o instituție funcțională. Mai mult chiar, e condusă de reprezentanți ai BNR și de bancheri si, deci, nu pot fi imparțiali, așa cum trebuie să fie niște mediatori”, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar face următoarele precizări:

  1. CSALB are următoarea formă de conducere: un Colegiu de Coordonare format din cinci membri și un director executiv. Componența Colegiului de Coordonare a fost gândită astfel încât să asigure egalitatea/echilibrul părților implicate în contextul general de conciliere, precum și să sporească credibilitatea construcției. De aceea, membrii Colegiului sunt desemnați de ANPC, BNR, ARB și asociațiile de consumatori, iar un membru este independent, ales de ceilalți patru. (http://www.csalb.ro/conducere/)
  1. Membrii Colegiului creează strategia necesară desfășurării activității CSALB, stabilesc regulile procedurilor SAL și criteriile de selecție a persoanelor ce solicită să fie înscrise pe Lista Conciliatorilor. Sarcina lor principală este să se asigure că CSALB are suficiente resurse pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient și independent. NU sunt implicați în examinarea și nici în soluționarea litigiilor, NU influențează și NU dau niciun fel de instrucțiuni în acest sens.

(http://www.csalb.ro/informatii-de-ordin-general/)

  1. De soluționarea litigiilor se ocupă exclusiv persoanele înscrise pe Lista Conciliatorilor CSALB. Conciliatorii sunt persoane cu pregătire juridică sau economică în domeniul financiar-bancar, cu experiență în exercitarea unei activități juridice sau economice de cel puțin 10 ani, sunt persoane cu bună reputație, independente și imparțiale. Soluționarea litigiului este exclusiv în sarcina conciliatorilor care sunt independenți de cele două părți aflate în litigiu, fiind acceptați de fiecare parte. Conciliatorii nu sunt salariații CSALB, ci colaboratori, onorariul fiind plătit de Centru pentru fiecare dosar pe care-l finalizează. (http://www.csalb.ro/corpul-conciliatorilor/)
  1. CSALB este o intituție funcțională și acest fapt poate fi ușor dovedit prin rezultatele sale, publicate periodic și transparent pe site-ul csalb.ro. Față de cifrele din raportul de la finalul anului trecut, la CSALB sunt acum 275 de cereri trimise de consumatori, aflate în diverse stadii de analiză sau soluționare. Alți 40 de consumatori au reușit, prin intermediul CSALB, să-și rezolve amiabil și favorabil litigiile cu băncile și IFN-urile cu care aveau o relație contractuală. Litigiile rezolvate sunt diverse, de la eliminarea comisioanelor din contractele de credit și returnarea sumelor plătite pe aceste comisioane, până la reduceri la sold în cazul creditelor în CHF și reduceri de dobândă care duc automat la rate lunare mult mai mici, deci la păstrarea locuinței și continuarea relației cu băncile sau IFN-urile în bune condiții. Niciun consumator nu a contestat până acum soluția propusă de conciliator, un semnal extrem de pozitiv pentru funcționalitatea aparatului CSALB. Deciziile au fost pronunțate, în medie, între 30 – 40 de zile, fața de termenul maximal de 90 de zile.

Așadar, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar face apel la responsabilitatea și corectitudinea declarațiilor publice pe care le impune meseria de avocat și care fac parte, alături de conştiinţa, probitate sau moderaţie, din principiile de bază atât în activitatea profesională, precum şi în viaţa privatăa avocaților.

Îndemnul de a nu veni la CSALB, dar și afirmația falsă că CSALB este condusă de bancheri nu fac altceva decât să prejudicieze grav și cu bună știință imaginea și prestigiul acestei entități neguvernamentale, apolitice, de interes public, recent înființată în România pe baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015, privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE.

De asemenea, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar are periodic întâlniri de lucru cu toate asociațiile de consumatori, atât comune, cât și individuale, mai ales cu acele asociații care reprezintă consumatorii de servicii financiar-bancare. Recent, a avut o întrevedere favorabilă cu reprezentanții asociației Parakletos, al cărei președinte este domnul avocat Gheorghe Piperea, în care s-au căutat soluții de sensibilizare a consumatorilor care au litigii cu băncile sau IFN-urile, în privința existenței și rolului CSALB.

Ne dorim să colaborăm la fel de bine și în viitor cu toate asociațiile de consumatori, în interesul românilor care au litigii cu băncile comerciale sau IFN-urile, pentru ca ei să ia decizia de rezolvare a diferendelor pe orice cale doresc și în cunoștință de cauză.

Reamintim că CSALB este o entitate de interes public, apolitică, non-profit, înființată pe baza unei directive europene ca alternativă la instanțele de judecată. Procedurile de soluționare alternativă la CSALB sunt GRATUITE pentru consumatori și rapide. Termenele de soluționare sunt scurte, de maximum 90 de zile, indiferent de procedura aleasă. Fiecare caz este analizat și soluționat individual, de către fiecare conciliator care este desemnat aleatoriu și acceptat de către părțile implicate, pentru a se ocupa de respectivul dosar.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa