• aaa.advertising4u.ro

Sistemul educațional este guverant de o serie de parametrii dinamici meniți să sprijine dezvoltarea copiilor de astăzi, în adulții echilibrați și independenți de mâine: resursele necesare actului educațional, rolul educatorului/ profesorului, noi studii privind procesul de dezvoltare și învățare etc. Pentru a menține toți acești parametri actuali este necesară o permanentă investiție în capitalul uman, resursă vitală a sistemului educațional ce armonizează și actualizează toți ceilalți factori. Un educator/ profesor motivat și pregătit în acord cu noile metode va identifica cele mai bune soluții educaționale, cele mai importante resurse și cum trebuie să fie alocate acestea pentru buna desfășurare a actului educațional.

Investiția în sistemul educațional preșcolar este deosebit de importantă și cu rezultate atât în plan economic, dar și social. Studiile dovedesc faptul că aceasta susține dezvoltarea economică și aduce, totodată, beneficii sociale – scăderea nivelului criminalității, o societate mai bine educată. Investiția în educație, în special în perioade de recesiune, este deosebit de importantă, fiind piatra de temelie pentru o economie puternică în viitor.

Noile descoperiri și metode de lucru în domeniul educației preșcolare susțin formarea unor viitori adulți echilibrați și fericiți, al căror potențial a fost identificat, dezvoltat și încurajat corespunzător. Acest proces nu se poate desfășura, însă fără sprijinul, implicarea și expertiza celor care asigură îngrijirea și educarea copiilor, încă de la naștere. Importanța educației timpurii este potențată de existența unui nivel calitativ, printre cele mai importante aspecte care asigură acest fapt fiind:

  • Interacțiunea adult-copil afectuoasă, reactivă și disponibilă în permanență
  • Personal instruit corespunzător, dedicat lucrului alături de copii
  • Un mediu sigur, accesibil părinților
  • Raportul adult/ copil și dimensiunea grupului – menite să faciliteze interacțiunea adultului cu fiecare copil în parte
  • Constanță în ceea ce privește supervizarea
  • Dezvoltarea continuă a personalului care asigură continuitate, stabilitate și o îmbunătățire continuă a calitățății actului educațional
  • Existența unei programe potrivite conținutului educațional

(Edward Melhuish (2004), A Literature Review of the Impact of Early Years Provision on Young Children, London: National Audit Office)

Fundația Acorns s-a implicat în mod activ în promovarea nevoii de educație timpurie în România și a existenței unui sistem de pregătire corespunzătoare pentru personalul din creșele și grădinițele de stat sau private. Printre măsurile întreprinse se numără: sesiuni de pregătire pentru personalul Creșei Cerceluș din București, sector 3 (creșa pilot pentru proiectul de promovare a educației timpurii în România – 0 2 3 Early Education, inițiat de Fundația Acorns), organizarea unui training de 3 zile cu specialiști din Marea Britanie, Irlanda de Nord, România și SUA despre educația timpurie (cu participarea gratuită a peste 60 de membri din cadrul grădinițelor și creșelor de stat, din București), organizarea de training-uri tematice pentru personalul din sistemul preșcolar și primar din București și Brașov etc.

O a doua coordonată vizează acțiunile inițiate încă din 2004, și anume, organizarea de sesiuni de instruire pentru educatorii din cadrul Acorns British Style Nursery, în acord cu programa britanică, aflată la baza activităților de zi cu zi organizate alături de copii. Strategia de instruire a personalului educațional a avut beneficii, în primul rând, pentru copii – retenția personalului pe termen lung (peste 4 ani), desfășurarea activității conform standardelor de lucru implementate în Marea Britanie (aspect certificat de inspecții organizate cu specialiști din cadrul diverselor organizații), crearea unui mediu stimulativ, în acord cu nevoile celor mici, dezvoltarea unui parteneriat cu părinții, pentru a facilita schimbul de informații și a asigura continuitatea actului educațional și în familie etc. Printre beneficiile aduse la nivel organizațional, se numără: recunoașterea Acorns Foundation ca Investors in People (prima organizație din România care primește această certificare), creșterea numărului de copiii înscriși în grupele de vârstă mici (Baby Acorns, 1-3 ani), rezultat al înțelegerii de către părinți a beneficiilor educației timpurii, dar și creșterea gradului de încredere în expertiza și implicarea personalului aferent acestei grupe, creșterea nivelului de pregătire al personalului educațional existent pe piața muncii din România, la nivelul celui din vestul Europei.

În anul 2014, Acorns British Style Nursery a dus mai departe o tradiție de 10 ani de instruire a personalului educațional, organizând pentru cei 12 educatori care lucrează cu grupele de vârstă 1-6+ ani un training de 4 zile în Londra. În cadrul acestei sesiuni, educatorii Acorns au avut ocazia să facă schimb de experiență cu specialiști din cadrul a 4 grădinițe recunoscute ca având un standard ridicat, conform Ofsted (organizația responsabilă cu inspecția școlilor și instituțiilor pentru îngrijirea copiilor în Marea Britanie): Blois Meadow Day Nursery, Letterbox Nursery, Nanny Jo’s and Seymour House Day Nursery. Acesta a fost un training unic pentru sistemul educațional din România, educatorii având ocazia să facă schimb de idei, să afle informații despre modul de desfășurare a activității în aceste grădinițe și să compare cu ceea ce se întâmplă în România, și mai ales în cadrul Acorns British Style Nursery și cum poate fi îmbunătățit modul de lucru, mediul în beneficiul copiilor. Training-ul a fost urmat de realizarea unui plan de acțiuni ce vor fi implementate intern, iar extern vor fi întreprinse acțiuni de diseminare a bunelor practici identificate în centrele din Marea Britanie și în cadrul unităților de educație și îngrijire a copilului din România.

Acorns British Style Nursery este prima organizație din domeniul educației din România certificată Investor in People și a fost premiată cu Every Child Matters Standards Award.

Acorns este membru al Council of British International Schools (COBIS), British Association for Early Childhood Education, National Literacy Trust (Marea Britanie), National Children’s Bureau (Marea Britanie), Early Years – the organization for young children (Irlanda de Nord) și membru afiliat British Romanian Chamber of Commerce, International British School of Bucharest și Cross Frontier Education.

Acorns British Style Nursery

Strada Popa Soare nr.63, sector 2, București

Tel: 0720 003 069

Email: florina.secara@acorns.ro

Go to Top