KAIZEN Training - ConsultingKAIZEN Training & Consulting – companie specializata in furnizarea si promovarea educatiei permanente va invita sa participati la Cluj-Napoca la cursul autorizat ANC/CNFPA pentru ocupatia ” EXPERT ACHIZITII PUBLICE ” cod COR 214946. Evaluarea cunostintelor se finalizeaza cu CERTIFICATE DE ABSOLVIRE recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) si de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) si sunt insotite de un supliment descriptiv in care sunt precizate competentele dobandite de participanti. Prin apostilare, certificatele sunt recunoscute si in tarile UE.

PERIOADA DE DESFASURARE: 25-28 iulie 2013

TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 18 iulie 2013

CONDITIE DE ACCES: studii superioare

TAXA DE PARTICIPARE: 400 lei / persoana

Taxa de participare contine: instruirea teoretica si practica, suportul de curs (tiparit/format electronic), materialele si echipamentele de lucru, asigurarea locatiei cursului, onorariile trainerilor si evaluatorilor, taxa de examinare si eliberarea certificatelor ANC/CNFPA, pauzele de cafea.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:
1. Formularul de inscriere (trebuie trimis pana la termenul limita stabilit, impreuna cu dovada achitarii taxei de participare); 2. Copie dupa CI, diploma de licenta, certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui) – trebuie aduse in prima zi de curs.

LOCATIA DE DESFASURARE A CURSULUI:
Biblioteca Judeteana Octavian Goga Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 104, Cluj-Napoca.

SCOPUL CURSULUI:
Insusirea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor practice  cu privire la implementarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

TEMELE ABORDATE in cadrul programului sunt:

Prezentarea sistemului achizitiilor publice

Prezentarea Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)

Elaborarea documentelor de specialitate

Analizarea legislatiei aplicabile specifice

Acordarea consultantei de specialitate

Planificarea achizitiilor publice

Derularea procedurilor de atribuire

Finalizarea procedurilor de atribuire

CINE POATE PARTICIPA:

Specialisti din administratia publica centrala si locala

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii

Manageri de proiect

Personalul din departamentele de achizitii publice, investitii, juridice, financiare, tehnice

Alte persoane implicate in derularea procedurilor de achizitii publice

OFERTA INSTITUTII:
Pentru grupe de minim 20 persoane cursurile pot fi organizate la sediul institutiei dvs. (in orice localitate).

Costul cursurilor autorizate ANC/CNFPA, se poate deduce integral din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca „societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Pentru mai multe informatii:

Madalina ANGIU

Manager General

KAIZEN Training & Consulting

Tel: 0770.836192

Fax: 0351.815524

Email: contact@kaizencompany.eu

Website: www.kaizencompany.eu