Cursul organizat de  IRA TEST CONSULT (www.iraconsult.ro) este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA).

In urma absolvirii programului de formare si a sustinerii unui examen in fata comisiei CNFPA se elibereaza diploma de Manager de Proiect recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Programul de formare are un pronuntat caracter experiential, 80 % din durata cursului fiind alocata exercitiilor practice si 20 % prezentarilor teoretice.In timpul cursului participantii  lucreaza individual sau in echipe la un proiect propriu. Astfel cunostintele teoretice dobandite sunt aplicate imediat si particularizate la situatii practice diverse.

Tematica  cursului

  • Management de proiect – notiuni introductive
  • Ciclul de viata al proiectelor
  • Analiza cost- beneficiu si studiul de fezabilitate
  • Planificarea proiectelor – planificarea activitatilor  (diagrama Gantt , diagrama PERT); planificarea resurselor umane si planificarea bugetului;
  • Implementare, monitorizare, control – managementul proiectului, metoda valorii dobandite
  • Evaluarea proiectelor
  • Acorduri si contracte. Aspecte legislative ale contractelor – contracte comerciale, contracte de