window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

CURS DE PERFECTIONARE ACHIZIŢII PUBLICE / Poaina Brasov / 01-03 aprilie 2011 si Bucuresti / 08-09 aprilie 2011

LECTOR:  Octavian CONSTANTINESCU – specialist in achizitii publice din cadrul ANRMAP
ADRESABILITATE: – Autorităţi contractante – Ofertanţi/candidaţi. Compartiment intern specializat pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice – Compartiment ofertare.
Taxă curs:  600 lei / participant

Servicii hoteliere: 650 lei / participant inclusiv TVA (cazare 2 nopti în cameră single și pensiune completa – nu se percepe tarif pentru camera double – pentru cursul din perioada 01-03 Aprilie 2011  Poiana Brasov).
Se asigură mapă de lucru şi suport electronic cu materialele prezentate.
La sfârşitul cursului in urma testului de evaluare se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupatia  „Expert achizitii publice” cod COR 241940, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de C.N.F.P.A.

TEMATICA:
Asigurarea intocmirii programului anual al achiziţiilor publice:
a) Stabilirea necesităţilor autorităţii contractante = achiziţii publice;
b) Vocabularul comun al achiziţiilor publice;
c) Estimarea valorii contractului de achiziţie publică;
d) Stabilirea procedurii de atribuire;
e) Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Asigurarea intocmirii documentaţiei de atribuire:
a) Caietul de sarcini;
b) Fisa de date a achiziţiei;
c) Formulare;
d) Propunerea de contract/acord cadru şi contract subsecvent;
e) Colaborarea compartimentelor la întocmirea documentaţiei de atribuire.
Asigurarea publicităţii:
a) Sistemul electronic al achiziţiilor publice;
b) Anunțuri şi invitaţii de participare;
c) Raportul anual.
Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor:
a) Inițierea procedurii;
b) Clarificări;
c) Primirea ofertelor;
d) Comisia de evaluare = deschiderea ofertelor, analiza şi evaluarea ofertelor şi desemnarea ofertei câştigatoare prin raportul procedurii de atribuire;
e) Aprobarea raportului procedurii de atribuire;
f) Comunicarea rezultatului;
g) Activităţi legate de solutionarea eventualelor contestaţii;
h) Semnarea contractului.
Întocmirea ofertelor:
a) Stabilirea clarificărilor referitoare la documentaţia de atribuire şi solicitarea acestora la autoritatea contractantă;
b) Obţinerea documentelor necesare pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare şi selecţie în vederea:
1. Prezentării alături de ofertă;
2. Întocmirea declaraţiei pe proprie răspundere şi a anexei cu prezentarea succintă a îndeplinirii cerinţelor de calificare.
c) Întocmirea propunerii tehnice în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini;
d) Întocmirea propunerii financiare;
e) Erori aritmetice, vicii de formă, abateri tehnice minore;
f) Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări ale comisiei de evaluare;
g) Utilizarea căilor de atac pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică:
1. Contestaţii – asocierea la contestaţii;
2. Soluţionarea contestaţiei – decizia CNSC;
3. Plîngeri.
Intocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

Cursul va fi susţinut pe baza situaţiilor practice culese din viaţa de zi cu zi.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE:
– OUG nr. 76/2010,  Legea nr. 278/2010.

Înscrierile se fac în baza formularului de participare solicitat la tel. 0741 989 956 sau adresa de mail: office@roachizitii.ro

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top