window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Yes Top Training SRL organizeaza CURS DE SPECIALIZARE MANAGEMENTUL PROIECTELOR

LECTORI:
Miruna BOHALTEA – consultant proiecte
Octavian CONSTANTINESCU – specialist in achizitii publice

Cursul de specializare are o durata de 30 de ore.Se asigură mapă de lucru şi suport electronic cu materialele prezentate.
La sfârşitul cursului de specializare, in urma testului de evaluare se eliberează Certificat de absolvire pentru ocupatia  „Manager proiect” cod COR 241919, insotit de Supliment descriptiv pentru competente.Certificatele se elibereaza in conformitate cu OG 129/2000 republicata, in baza autorizatiei emise de C.N.F.P.A.

Taxa curs: 700 lei/participant


În cadrul intâlnirii vă propunem o tematică pe baza căreia vor fi purtate discuții de specialitate:

– Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
– Stabilirea specificaţiilor proiectului
– Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
– Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
– Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
– Estimarea şi bugetarea costurilor
– Estimarea şi asigurarea resurselor;
– Gestionarea şi controlul utilizării resurselor;
– Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor;
– Managementul contractelor;
– Managementul financiar al proiectului;
– Identificarea, documentarea, prioritizarea , cuantificarea riscurilor;
– Urmărirea şi controlul riscurilor;
– Selectarea şi managementul echipei de proiect;
– Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
– Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
– Managementul implementării.

Înscrierile se fac în baza formularului de participare solicitat la tel. 0741 989 956 sau adresa de mail: office@roachizitii.ro

Go to Top