Achizitia de bunuri/servicii/lucrari in vederea implementarii proiectelor finantate din fonduri publice se face cu respectarea legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, O.G. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cursul autorizat CNFPA Expert Achizitii publice (cod COR 241940) organizat de IRA TEST CONSULT isi propune imbunatatirea cunostintelor in domeniul achizitiilor publice, in vederea aplicarii corecte a prevederilor legislative.

Cui se adreseaza

Cursul se adreseaza angajatilor din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic, membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si serviciile autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice, dar si firmelor private care beneficiaza de finantari europene si care trebuie sa realizeze achizitii publice conform legislatiei in vigoare.

Tematica cursului:

-Legislatia aplicabila;
-Autoritatile contractante
-Proceduri de atribuire – tipuri, etape: licitatia deschisa: licitatia restransa; dialog competitiv; negociere; cerere de oferta; concurs de solutii
-Modalitati speciale de atribuire: acord cadru, sistem de achizitie dinamic, licitatie electronica
-Potentialele riscuri ce pot aparea pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica
-Intocmirea documentatiei de atribuire;
-Derularea procedurilor de atribuire
-Comisia de evaluare – rol, atributii
-Atribuirea contractului de achizitie publica
-Verificarea procedurilor de achizitie publica
-Caile de atac contestatii, solutionarea contestatiilor