window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Centrul National de Training EDUEXPERT – furnizor de formare profesionala continua, va invita sa participati la CURSUL DE SPECIALIZARE, autorizat CNFPA: TOT – TRAINING OF TRAINERS. Evaluarea cunostintelor dobandite se finalizeaza cu CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „FORMATOR” cod COR 241205. Certificatele sunt recunoscute la nivel national de catre MMSSF si MECI. Conform art. 23 (2) din OG 129/2000 privind Formarea profesionala a adultilor, incepand cu 01 ianuarie 2010 certificatul a devenit obligatoriu pentru oricine doreste sa deruleze activitati de formare.

PERIOADA DE DESFASURARE: 09-12 noiembrie 2010
TERMEN LIMITA DE INSCRIERE: 29 octombrie 2010
TAXA DE INSTRUIRE: 300 lei / persoana

LOCATIE DE DESFASURARE: Grup Scolar de Industrie Alimentara, str. Lucian Blaga Nr. 15

SCOPUL CURSULUI: Insusirea noilor tehnici de formare implicate de educatia pe tot parcursul vietii si aplicarea acestora in functie de particularitatile invatarii la adulti.

-TEMELE abordate in cadrul programului sunt:
Tema 1: Pregatirea formarii
Tema 2: Realizarea activitatilor de formare
Tema 3: Evaluarea formarii
Tema 4: Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
Tema 5: Marketing-ul formarii
Tema 6: Proiectarea programelor de formare
Tema 7: Organizarea programelor si a stagiilor de formare
Tema 8: Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare

-CINE POATE PARTICIPA:
Manageri
Responsabili cu formarea intr-o organizatie
Actuali si viitori formatori
Cadre didactice
Studenti
Voluntari

-STRATEGII DE FORMARE: studiu de caz, brainstorming, simularea, jocul de rol, dezbaterea, demonstratia, exercitiul individual si de grup.

Costul cursurilor autorizate CNFPA, se poate deduce integral din impozitul pe profit / venit conform art 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca „societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit”.

Madalina ANGIU
Presedinte
Centrul National de Training EDUEXPERT
Tel: 0770.836192
Fax: 0351.815524
contact@eduexpert.ro
http://www.eduexpert.ro

Go to Top