window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Dezvoltarea portofoliului de abilităţi şi competenţe profesionale ale personalului SPO

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Proiectul CompEtent – dezvoltarea competenţelor angajaţilor SPO pentru creşterea Calităţii şi Eficienţei serviciilor furnizate„, continuă în luna februarie 2015 cu noi sesiuni de formare în domeniul evaluării proiectelor, managementului proiectelor, sănătăţii şi securităţii în muncă şi a resurselor umane.

Aceste activităţi de formare contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului prin creşterea capacităţii personalului propriu de a planifica proiecte de dezvoltare a SPO şi de a furniza beneficiarilor servicii de calitate şi eficiente, necesare satisfacerii cerinţelor tot mai complexe ale pieţei muncii.

Ca o noutate, luna februarie a deschis seria sesiunilor de formare profesională cu tematica “Inspector în domeniul resurselor umane”. Angajaţii Serviciului Public de Ocupare vor deprinde abilități de informare și documentare privind modificările legislative din domeniul resurselor umane conform noilor prevederi ale Codului Muncii şi vor şti să gestioneze corect procedurile necesare activității de resurse umane.

Lectorii programului “Inspector în domeniul resurselor umane” utilizează tehnici şi metode moderne, transformând cursul de legislaţia muncii într-unul mai accesibil. Pe lângă alte informaţii, programul oferă participanţilor o bogată cazuistică combinând cadrul legal cu situaţii concrete din practică.

Cei patruzeci de participanți la cursurile organizate în luna februarie au fost selectaţi din rândul personalului agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă partenere în proiect.

Proiectul este implementat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, beneficiar al finanțării nerambursabile din FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO” în baza contractului POSDRU/124/4.2/S/130703, în parteneriat cu alte şapte agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi trei parteneri privaţi.

Cursanții, precum și alte persoane interesate, au posibilitatea înregistrării pe site-ul proiectului www.proiectcompetent.ro, pentru a fi informați despre cursuri și despre stadiul implementării proiectului.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top