Tinerii nu deţin competenţe digitale în mod firesc pentru a utiliza tehnologia în siguranţă şi eficient, iar aptitudinile dobândite în mod informal sunt susceptibile de a fi incomplete. Aceştia nu îşi pot construi abilitățile digitale fără sprijin prin instruire şi educaţie – aceasta este concluzia principală a celei mai recente luări de poziție din partea ECDL Foundation, <<Eroarea Nativ Digital”: De ce tinerii trebuie să îşi dezvolte competenţe digitale>>, care a fost publicată astăzi de ECDL ROMANIA.

 

Termenul de „nativ digital” a apărut în ultimii ani, pentru a descrie tinerii (de la copii la adulţi tineri), care au crescut folosind în mod uzual computerul și, prin urmare, ar avea un instinct de utilizare a tehnologiei și nu mai au nevoie de pregătire. Acest lucru este total fals.

Documentul de poziţie ECDL atrage atenţia asupra percepţiei şi descrierii greşite a nativilor digitali conform cărora aceştia îşi însuşesc intuitiv competenţe de utilizare a computerului doar prin accesarea unei tablete sau a unui laptop. Folosind informaţiile detaliate furnizate de cercetările extensive la nivel academic sau din industrie, documentul arată amploarea problemei şi pericolul pe care îl reprezintă pentru economia Europei o posibilă “Generaţie pierdută”.

Potrivit Comisiei Europene, din cauza acestor tendinţe, există riscul ca Europa să întâmpine scăderi severe de cetăţeni instruiţi în era digitală, împiedicând astfel creșterea economică și competitivitatea.

 

Deşi competențele digitale sunt esențiale pentru aproape fiecare loc de muncă din zilele noastre, abilitățile reale ale angajaților și tinerilor sunt, în multe cazuri, șocant de scăzute. De exemplu, un studiu recent a arătat în Germania că doar 20% dintre respondenți ar putea aplica cu succes un stil de paragraf într-un document Word. Un studiu în Italia a constatat că 42% dintre tineri nu au fost conştienţi de riscurile de securitate care pot fi implicate în accesul la Internet wireless, în timp ce o cercetare în Australia a indicat că 45% din tinerii respondenți erau doar “Utilizatori rudimentari” de tehnologii digitale.

 

În concluzie:

Termenul ‘nativ digital’ sugerează în mod fals că tinerii cunosc intuitiv cum să utilizeze tehnologiile digitale. Acest termen perpetuează o percepţie a unora dintre părinţi, profesori şi decidenţi politici şi conduce la a fi omise competenţe esenţiale din programa şcolară.

-Dovezile arată că expunerea la tehnologie nu poate fi echivalentă cu abilitatea de a o folosi. De fapt, unui procent substantial dintre tinerii din ţările europene le lipsesc competenţe IT de bază.

-Tinerii tind să îşi supraestimeze nivelul de competenţe digitale. Testele practice arată că în timp ce nivelul lor de încredere este mare, competenţele lor de utilizare a computerului şi a Internetului sunt departe de a fi complete.

-Prin folosirea tehnologiilor digitale, tinerii dobândesc aşa-zisele competenţe digitale în stilul de viaţă (utilizarea reţelelor de socializare, filmelor, jocurilor etc.), dar eşuează în a obţine competenţele digitale cerute pe piaţa muncii.

-Toţi cetăţenii ar trebui să aibă oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele digitale şi tinerii nu ar trebui lăsaţi la urmă. Dacă tinerii nu au acces la educaţie digitală în mod formal şi structurat, s-ar putea ca niciodată să deblocheze pe deplin potenţialul tehnologiei digitale pentru ei ca şi cursanţi, angajaţi, antreprenori sau cetăţeni şi vor devein o generaţie pierdută.

-Programele de dezvoltare a competenţelor digitale ar trebui să devină parte a tuturor formelor de educaţie formală, non-formală şi informala. Certificări standard, recunoscute la nivel international şi vendor independent precum ECDL oferă o metodă de măsurare a rezultatului investiţiei în programe de dezvoltare a aptitudinilor în cadrul şi în afara educaţiei formale.

Luarea de poziţie completă este disponibilă pe http://ecdl.ro/

ECDL ROMANIA

Permisul european de conducere a computerului (ECDLEuropean Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competenţelor digitale recunoscut la nivel internaţional în 150 de ţări şi numără până în prezent 13 milioane de persoane înregistrate în program.

În afara Europei, certificarea este cunoscută sub numele ICDL (International Computer Driving Licence).

ECDL ROMANIA este Operatorul Naţional al licenţei ECDL în România, cu o reţea de peste 700 de centre de instruire şi testare acreditate pe întreg teritoriul ţării.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.ecdl.ro sau www.ecdl.org.