EUROPAfest 2014 lansează Summer Music Academy Sinaia

Se spune că o dată pe an, vara, poveştile prind viaţă. Sinaia, oraş cu drumuri de piatră ce duc la Castel, cu poveşti cu regi şi regine şi peisaje idilice – locul vacanţelor visate ce devin realitate. Aici se spune că ziua de ieri şi ziua de mâine s-au întâlnit azi şi de atunci tot stau la poveşti. Summer Music Academy Sinaia, prin master classes, workshopuri şi concerte îţi oferă posibilitatea să guşti din magia locului, un oraş la poale de munte botezat „Perla turistică a Carpaţilor”.

Desfăşurat în cadrul EUROPAfest, eveniment patronat de Casa Regală, programul Summer Music Academy Sinaia 2014 este lansat simultan în toata Europa de către organizatori: jmEvents – România, European Music Academy – Franţa şi Primăria Sinaia.

Sub direcţia artistică a Dlui. Constantin Şerban – European Music Academy, evenimentul include atât concerte, cât şi master-classes pentru vioară, viola, violoncel, flaut şi chitară, desfăşurate sub conducerea unor profesori şi artişti recunoscuţi la nivel internaţional, precum Maestrul Pierre-Yves Artaud / Franţa, flautist concertist distins cu 5 Grand Prix du disque în Franţa şi Japonia, profesor la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris, Cristina Bellu / Elveţia, Preşedinte ESTA Franţa, profesor al Universităţii de Muzică din Lugano, respectiv Conservatorul din Lausanne, Agnes Stein von Kamienski / Germania, profesor al Musikbetonte Grundschule şi membru al Board-ului ESTA International.

Până în prezent peste 300 de muzicieni din Belgia, Franţa, Olanda, SUA, China, Irlanda şi România au beneficiat de cursurile academiei de vară din Sinaia, având rezultate notabile.

Evenimentele EUROPAfest  – Summer Music Academy Sinaia 2014 se vor desfăşura în cele mai inedite locaţii ale oraşului, precum Casino Sinaia, Biserica catolică, sau Centrul Cultural „Carmen Sylva”, toate purtând nota regalităţii, pasiunii artistice şi dedicării, ce vor fi laitmotivul evenimentelor.

 

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest invită publicul larg să trăiască pentru câteva zile în prezentul etern al Sinaiei, pe acorduri muzicale, departe de agitaţia metropolelor, la Summer Music Academy Sinaia, între 16 şi 30 iulie 2014.

 

Informaţii suplimentare:

0740.759.566 | office@jmEvents.ro |  www.jmEvents.ro

——————————————————————————

EUROPAfest 2014 is launching Summer Music Academy Sinaia

Where Nature meets Culture

16 – 30th of July 2014

It is said that once a year, in the summer, stories come to life. Sinaia, the stone paved city with paths that lead to the Castle, with royalty stories and idyllic scenery – the long-dreamt holiday place. Here, it is said that yesterday and tomorrow have met today, in the present, and since then they are telling stories. Summer Music Academy Sinaia, through its master-classes, workshops and concerts gives you the opportunity to taste the magic of the place, a city at the base of mountains, called „The Touristic Pearl of the Carpathians”.

Held within the EUROPAfest festival, an event sponsored by the Royal House of Romania, the Sumer Music Academy Sinaia 2014 program is released simultaneously throughout Europe by the organizers: jmEvents – Romania, European Music Academy – France and the City Council of Sinaia.

Under the artistic direction of Mr. Constantin Serban – European Music Academy, the event includes both concerts and master classes for violin, viola, cello flute and guitar, performed under the direction of teachers and internationally recognized artists such as Pierre-Yves Artaud / France, flute concert performer awarded with the Grand Prix du disque five times, both in France and Japan, and professor at the National Superior Conservatory in Paris, Cristina Bellu / Switzerland, President of ESTA France, professor at the Music University in Lugano and Lausanne Conservatory, respectively, Agnes Stein von Kamienski / Germany, professor at Musikbetonte Grundschule and board member of ESTA International.

Up until now, over 300 young musicians from Belgium, France, The Netherlands, USA, China, Ireland and Romania have benefited of the Sinaia summer academy classes, with notable results.

The events of EUROPAfest – Summer Music Academy Sinaia 2014 will be held in the town’s most fascinating locations, such as the Sinaia Casino, The Catholic church or the “Carmen Sylva” Cultural Center, all of which carry the royal, passionate and dedicated character, the leitmotif of the events.

Luigi Gageos, the director of EUROPAfest invites the audience to live, for a few days, in Sinaia’s everlasting present, enjoying musical chords, away from the city buzz, at the Summer Music Academy Sinaia, between 16th and 30th of July 2014.

Go to Top