EVA – Evoluţie, Valoare, Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii

În prima jumătate a lunii Octombrie 2014, un număr de 80 de femei din Bucureşti, Ilfov, judeţele Bacău şi Galaţi au participat la cursuri de manager de proiect şi competenţe antreprenoriale, organizate în cadrul programului ”EVA – Competenţe şi abilităţi pentru iniţiative antreprenoriale de succes ale femeilor”, component a proiectului EVA derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studi iEuropene SRL, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, SC Green Team Actual SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.

Cele 49 de participante la cursurile desfăşurate la Bucureşti şi Galaţi au trecut cu succes examenul de promovare, obţinând certificate de perfecţionare autorizate de Autoritatea Naţională de Calificări.

Cursurile se adresează femeilor care sunt interesate să îşi dezvolte competenţe cheie pentru iniţierea şi dezvoltarea unei iniţiative antreprenoriale de succes. Participantele la curs provin din sectoare diverse de activitate precum furnizarea de servicii sociale, comerţ, servicii publice.

Cursurile au clarificat şi dezbătut aspecte privind conceptele de bază din managementul proiectelor, identificarea şi justificarea problemei, cine sunt factorii interesaţi şi cum influenţează ei implementarea unui proiect, cum se planifică activităţile şi cum este realizată monitorizarea acestora. Participantele primesc consultanţă pentru dezvoltarea unui proiect propriu, unei idei de afaceri, componentă practică foarte importantă în cadrul căreia femeile au elaborat planul de afaceri pentru ideea lor.

În cadrul proiectului, 800 de femei vor fi calificate în meserii precum: frizerie, cosmetică, baby sitter, florar-decorator, îngrijitor la domiciliu, lucrător social, 175 de femei care doresc să dezvolte o afacere vor primi consultanţă şi suport, 100 de femei vor fi specializate în domeniul antreprenoriatului şi managmentului de proiect, 15 femei vor dezvolta prima reţea interprofesională dedicată femeilor, 15 femei vor participa la o vizită de studiu în  Marea Britanie,  5 femei vor primi 10. 000 lei pentru dezvoltarea unei afaceri.

Proiectul EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”  se adresează  femeilor din Bucureşti, Ilfov, Bacău şi Galaţi care doresc să se califice pentru a avea un loc de muncă mai bun, celor care doresc să îşi deschidă propria afacere, oferindu-le şansa la recalificare profesională sau perfecţionare, participantele primind totodată consultanţă şi suport, precum şi subvenţii.

Doritoarele se pot adresa la:

Regiunea Bucureşti – Ilfov: proiecteva@yahoo.com; 0765333021; 0735272858; 0748513712

Galaţi : Centrul de Consultanţă şi Studii Europene – ccseeva@yahoo.com; 0749682392

Bacău: Fundaţia de Sprijin Comunitar – fsc@fsc.ro

Programul ”EVA – Competenţe şi abilităţi pentru iniţiative antreprenoriale de succes ale femeilor” este realizat în cadrul proiectului ” EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, proiect co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Proiectul este implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, SC Green Team Actual SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău.