Institutul Roman de Training organizeaza o noua sesiune „Expert achizitii publice” – training autorizat CNFPA.

Trainingul se adreseaza persoanelor care au atributii in domeniul achizitiilor publice din cadrul autoritatilor contractante.

Calendar de desfasurare:
Modulul I – Modul teoretic si practic (in sala): 16 – 17 septembrie (9:00 – 16:30)
Modulul II – Modul teoretic si practic (in sala): 23 – 24 septembrie (9:00 – 16:30)
Modulul III – Modul de lucru si studiu individual: 27 septembrie – 4 octombrie
Modulul IV – Examen: 9 octombrie

Va propunem un curs care are ca obiective:
* oferirea unui ghid eficient pentru achizitorii publici din Romania;
* interiorizarea regulilor de cheltuire a banilor publici explicate prin prisma unui expert in domeniul achizitiilor publice cu experienta relevanta in domeniu
* crearea unui grup de experti in achizitii publice capabili sa analizeze, sa planifice si sa finalizeze cu succes derularea contractelor de achizitie publica in acord cu dinamica legislatiei europene.

Cateva puncte importante din tematica:
* Procesul achizitiilor publice. Proceduri si modalitati speciale;
* Planificarea achizitiilor publice;
* Documentatia de atribuire;
* Anunturi si termene; Inscrierea si gestionarea contului din SEAP;
* Criterii de calificare si selectie;
* Criterii de evaluare. Evaluarea ofertelor;
* Achizitii publice prin mijloace electronice;
* Solutionarea disputelor;
* Derularea contractului de achizitie p