window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Expert achizitii publice, curs practic autorizat CNFPA, dedicat celor ce pot sa invete doar in cursul saptamanii / Bucuresti

SC OMICRON CONSULTING SRL Bucuresti organizeaza cursuri de perfectionare, pentru ocupatia Expert achizitii publice care se finalizeaza cu certificat de absolvire si anexa cu supliment descriptiv al certificarii (conform OUG 129/2000, republicata si completata). Legislatia aplicabila Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu aprobarile, completarile si modifcarile ulterioare, precum si normele de aplicare.
Noi nu furnizam doar certificatul de absolvire, ci asiguram dobandirea de competente, insusirea de bune practici si cunostintele necesare pentru a derula in conditii optime procesul de atribuire al contractelor de achizitii publice.

Scopul cursului:
Dobandirea de competente profesionale, conform standardului ocupational aferent COR 241940, pentru ocupatia de Expert achizitii publice:
-Planificarea achizitiilor publice
-Derularea procedurilor de atribuire
-Finalizarea procedurilor de atribuire
-Comunicare interpersonala
-Coordonarea muncii in echipa
-Analiza legislatiei aplicabile specifice
-Acordarea consultantei de specialitate
si care sa contribuie la:
-Imbunatatirea practicii de elaborare a documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, de evaluare a ofertelor si de aprofundare a modalitatilor de diminuare a cailor de atac (contestatii si plangeri la instantele competente) atat de catre membrii serviciilor specializate ale autoritatilor contractante si a intreprinderilor publice, cat si de catre operatorii economici care primesc fonduri nerambursabile;
-Intelegerea conditiilor de baza pe care trebuie sa le indeplineasca un ofertant sau candidat la procedurile de achizitii publice ale autoritatilor contractante din Romania, in vederea intocmirii ofertelor tehnice si financiare;
-Invatarea de catre operatorii economici, care acceseaz finantari nerambursabile din cadrul Fondurilor Europene, cum sa atribuie contractele de achizitie publica;
-Imbuntatirea comunicarii dintre autoritatile contractante si operatorii economici pentru a evita caile de atac (contestatia la CNSC sau plangerea la Curtea de Apel);
-Aprofundarea conditiilor de calificare ale operatorilor economici care participa la atribuirea contractelor de achizitie publica;
-Imbunatatirea metodelor de elaborare a ofertelor de catre operatorii economici care participa la competitia de atribuire a contractelor de achizitie publica;
-Aprofundarea bunelor practici din tarile UE in atribuirea contractelor de achizitie publica si a legislatiei romanesti adaptat la legislatia UE in domeniu;

Cine poate participa la curs ?
-Specialisti din cadrul serviciilor/birourilor/compartimentelor specializate in achizitii publice ale autoritatilor contractante (institutii publice, autoritati publice, intreprinderi publice);
-Specialisti ai operatorilor economici si ONG-urilor, care fac parte din echipele de implementare ale proiectelor finantate din Fonduri Europene sau ale Organismelor Financiare Internationale si care au obligatia atribuirii contractelor prin proceduri de achizitie publica;
-Specialisti din toate tipurile de organizatii sau specialisti independenti care doresc sa participe in parteneriat sau in subcontractare, ca experti pe termen scurt sau lung, in echipele de asistenta tehnica pentru Autoritatile de Management (care gestioneaza si atribuie Fonduri Europene sau ale Organismelor Financiare Internationale, prin competitie);
-Specialisti ai operatorilor economici care participa la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica ale autoritatilor contractante, ale operatorilor economici sau ale ONG-urilor ce atribuie contracte din bani publici.

Locatia cursului si perioade de desfasurare:

Organizam cursul deschis in Bucuresti, la centrul de afaceri Cotroceni Business Center, din Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, etaj 3, timp de cinci zile (teorie si practica) – in perioadele 17-19.11.2010 si 24 -25.11.2010, cu examen in ziua de 26.11.2010. Studiu individual in perioada 20 – 23.11.2010.
Pentru organizatiile (autoritati contractante, operatori economici si ONG-uri) care doresc organizarea de cursuri in house, se repartizeaz zilele si orele de derulare a cursurilor conform nevoilor acestora, iar pretul cursurilor se adapteaza in concordanta cu solicitarile.

Ce vom invata ?
– Principii in achizitii publice
– Domenii de aplicare. Estimarea valorii contractelor de achizitie publica. Aplicatii.
– Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire. Reguli de publicitate. Aplicatii.
– Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire. Reguli de publicitate. Studiu de caz.
– Elaborarea documentatiei de atribuire si a documentatiei descriptive. Elaborarea ofertelor tehnice si financiare. Studii de caz.
– Atribuirea contractului de achizitie publica (criterii de atribuire, selectia si calificarea candidatilor). Evaluarea ofertelor. Studiu de caz;
– Atribuirea contractului de achizitie publica (finalizarea procedurii, garantii, dosarul achizitiei);
– Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie public (licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negociere cu si fara publicarea unui anunt de participare, concurs de solutii, cererea de oferta); Studii de caz.
– Modalitati speciale de atribuire a contractelor de achizitie publica (acordul cadru, sistemul dinamic de achizitii, licitatia electronica); Aplicatii;
– Contractele sectoriale
– Cai de atac (solutionarea contestatiilor de catre CNSC si a plangerilor in instanta). Studiu de caz complex.
– Achizitii in cazul fondurilor UE.

La fiecare capitol se vor rezolva aplicatii si studii de caz in cadrul unor ateliere de lucru. Intregul curs va fi insotit de studii de caz complete (de la anuntul de participare pana la solutionarea prin cai de atac a contestatiilor si plangerilor).
Prezentarea este in PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogul stabilite in prealabil. Aplicatiile si studiile de caz se vor prezenta pe flipchart. Studiile de caz sunt preluate din piata achizitiilor publice din Romania, avand un mare grad de aplicabilitate practica si de invatare. La cursurile noastre nu se vizeaza numai obtinerea certificatului de absolvire ci si invatarea procedurilor de atribuire si transmiterea de bune practici din tarile UE.

Costul cursului
Pretul cursului este 1.200 lei (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicata si completata, pentru cursantii care doresc obtinerea certificatului de absolvire recunoscut de CNFA, de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetrii si Inovarii) si acopera:
-cheltuielile pentru chiria i logistica salii;
-suportul de curs, aplicatiile si studiile de caz (pe suport de hartie si electronic);
-cofee break si masa de pranz;
-onorariul trainerilor;
-plata examinatorilor si costul certificatelor de absolvire
Cursantii ce doresc certificat de absolvire, trebuie sa fie absolventi cu studii superioare. Pentru intocmirea dosarului va asteptam sa ne contactati, la telefoanele si e-mail-ul din subsolul paginii.
Cursantii care nu doresc certificat de absolvire, vor primi un certificat de participare emis de SC OMICRON CONSULTING SRL.

Procedura de inscriere:
Inscrierile se fac pe baza de talon de inscriere si plata prin ordin de plata a contravalorii cursului. Inscrierile trebuie confirmate, prin transmiterea documentului de plata al participarii (copii dup ordinele de plata) prin fax sau e-mail, pana cel mai tarziu cu cel putin cinci zile inainte de inceperea cursului. Facturile se vor inmana cursantilor sau la cerere se pot transmite prin posta.
Descarcarea talonului de inscriere si numerele conturilor bancare se pot obtine de pe site-ul, www.omicronconsulting.ro, sectiunea noutati.
Numarul maxim de participanti este de 15. Inscrierile la curs si confirmarea inscrierii se face in ordinea transmiterii documentului de plata.

Lector este domnul Pavel Marculet (0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@clicknet.ro), consultant si trainer (format in anul 2003 in cadrul programului PHARE RO 0006.05.01 de catre Ministerul Finantelor) la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucuresti, cu experienta indelungata in asigurare de training si consultanta pentru autoritati contractante si operatori economici, vizand intocmirea documentatiilor de atribuire si a ofertelor. Este fondator si membru al Asociatiei Specialistilor in Achizitii Publice din Romania (ASAPRO) din anul 2005 si membru a Asociatiei Consultantilor in Management din Romania (AMCOR) din anul 1992. Este Certified Management Consultant din anul 2002 si formator autorizat CNFPA. A sustinut peste 50 de cursuri de instruire in domeniul achizitiilor publice la institutii publice, autoritati contractante, intreprinderi publice, dar si consultanta pentru autoritati contractante si operatori economici.

Pentru detalii suplimentare va asteptam sa ne contactati la adresa de e-mail sau telefoanele de mai jos.

Cornelia Marculet,
Project Manager OMICRON CONSULTING SRL
Telefon / Fax: 021 317 72 06;
Mobil: 0744 350 561
E-mail: office@omicronconsulting.ro
pavel.marculet@omicronconsulting.ro
http://www.omicronconsulting.ro

Go to Top