window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Finanţare Regio pentru alte două proiecte din cadrul Polului de Creştere!

Finanţare Regio pentru alte două proiecte din cadrul Polului de Creştere!În data de 7 mai 2012, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul Liviu Muşat, a semnat două noi contracte de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”. Beneficiarul este Unitatea administrativ-teritorială judeţul Prahova, care primeşte asistenţă financiară pentru două proiecte:

Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verde Ploieşti, judeţul Prahova are o valoare totală de 40.450.278,35 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 11.987.653,68 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 14.619.089,86 lei, iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 7.017.163,13 lei. Contractul de finanţare se va implementa pe durata de 27 de luni, perioadă de timp în care va fi realizat un centru de afaceri multifuncţional. Potrivit indicatorilor stabiliţi prin proiect, la finalizarea acestuia vor putea funcționa în noua structură de afaceri peste 20 de IMM-uri şi vor fi create 48 de locuri de muncă.

Cel de-al doilea contract de finanţare semnat vizează „Reabilitarea/modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap, comuna (sat Nedelea), care are o valoare totală de 10.489.428,75 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 6.747.499,18 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 167.952,69 lei, iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 1.995.724,03 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni, interval de timp în care spațiul în care funcţionează centrul va fi reabilitat şi modernizat cu sprijinul fondurilor Regio. Astfel, proiectul va contribui la îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă destinate celor 131 de rezidenţi.

În regiunea Sud Muntenia, Polul de creștere este municipiul Ploiești (potrivit HG nr. 998/2008) şi arealul de influenţă al acestuia (Boldești – Scăieni, Plopeni, Băicoi, Ariceștii – Rahtivani, Târgșorul Vechi, Brazi, Bărcănești, Berceni, Bucov, Valea Călugărească, Păulești, Blejoi, Dumbrăvești). Contractele de finanţare semnate astăzi, ce fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare, se încadrează în categoriile de operaţiuni privind dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri şi reabilitarea infrastructurii sociale.”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top