Modernizare Pod ArgesAgentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a semnat un nou contract de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul Major de Interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbana”. Proiectul „Modernizare Pod Arges”este cel de-al treilea contract de finantare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Pitesti, beneficiarul acestuia fiind Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Pitesti.

Valoarea totala a proiectului este de 12.675.130,55 lei, din care valoarea totala eligibila este de 9.059.866,25 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 7.279.602,53 lei; fonduri buget national: 1.599.066,39 lei; cofinntare eligibila beneficiar: 181.197,33 lei).