window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

 Fonduri Regio pentru dezvoltarea sistemului educaţional  din judeţul DâmboviţaMiercuri, 14 august, la sediul ADR Sud Muntenia s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare şi extindere Şcoala nr. 4 <<Elena Donici Cantacuzino>> din oraşul Pucioasa, judeţul Dâmboviţa”. Oraşul Pucioasa, în calitate de beneficiar, va accesa primele fonduri nerambursabile Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.479.057,87 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.806.835,50 lei (1.535.810,18 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 234.888,61 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 36.136,71 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

 Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăţi calitatea procesului educaţional prin extinderea, modernizarea şi dotarea cu echipamente a Şcolii nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”. Astfel, se va asigura un spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor şcolare pentru elevi şi cadre didactice, ce va fi dotat în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea atingerii standardelor europene. Durata de implementare a acestui proiect este de 14 luni, iar de rezultatele acestuia vor beneficia 610 elevi şi 38 de cadre didactice.

 

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro

Go to Top