window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Fonduri Regio pentru Piaţa Revoluţiei din Slobozia!În data de 15 iunie a.c., municipiul Slobozia a semnat cel de-al doilea contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul „Centre urbane”.

Beneficiarul, Unitatea Administrativ-Teritorială Slobozia, primeşte asistenţă financiară pentru cel de-al doilea proiect din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană.

Proiectul se numeşte „Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei – Slobozia” şi are o durată de implementare de 37 de luni. Valoarea totală a acestuia este de 51.640.398,80 lei, din care 38.405.046 de lei reprezintă valoarea totală eligibilă (fonduri FEDR: 30.858.454,46 lei, fonduri bugetul naţional: 6.734.091,54 lei, contribuţia eligibilă a beneficiarului: 812.500 de lei).

Implementarea proiectului vizează amenajarea spaţiilor publice şi reabilitarea urbanistică a Pieţei Revoluţiei din municipiul Slobozia, care s-a consacrat de-a lungul timpului ca zonă de reuniune urbană, de promenadă şi de manifestări publice oficiale. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se vor crea spaţii adecvate pentru odihnă şi meditaţie, pentru desfăşurarea evenimentelor publice şi culturale, precum şi o parcare subterană, cu o capacitate de aproximativ o sută de locuri pentru uzul instituţiilor publice localizate în zonă şi nu numai. De asemenea, pentru dirijarea fluxurilor de pietoni existente şi pentru creşterea calităţii imaginii şi vieţii urbane se impune nevoia creării unei reţele de trasee pietonale.

Astfel, prin amenajarea zonei centrale se doreşte eliminarea disfuncţiilor cauzate de spaţiul destructurat, de traficul staţionar (parcaje), de utlizarea bulevardului principal ca arteră de tranzit şi totodată de lipsa spaţiilor necesare funcţionării instituţiilor publice. Zona pe care se va face reabilitarea funcţională a Pieţei Revoluţiei are o suprafaţă de 21.143,86 mp.

Acest proiect este ultimul contract de finanţare ce a fost semnat în cadrul Planurilor Integrate de Dezvoltare Urbană de la nivelul regiunii Sud Muntenia. În ceea ce priveşte centrele urbane, toată atenţia va fi concentrată pe implementarea corectă a activităţilor propuse în cadrul proiectelor, cu scopul de a accelera procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile din Regio de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Go to Top