Advertising4U.ro-Comunicate-de-presa-Info-evenimente-Media-NEWSJoi, 10 mai, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, domnul director Liviu Muşat a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”. Beneficiarul finanţării nerambursabile este Unitatea administrativ-teritorială comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, care a primit fonduri nerambursabile Regio pentru proiectul „Reabilitarea, restaurarea şi valorificarea turistică a bisericii din lemn <<Duminica Tuturor Sfinţilor>>, <<Sf. Ioan>>, modernizarea şi crearea infrastructurii şi a utilităţilor conexe, comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa”.