Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar

Acasa/Stiri de BUSINESS/Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar
  • Advertising4U.ro-Stiri.de.Business

Ghidul a fost elaborat în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) – Regulamente AES.

Ghidul este aplicabil autorităților competente astfel cum sunt definite în Regulamentele AES, în vederea evaluării prudențiale a achizițiilor și a majorării participațiilor calificate în întreprinderile țintă.

Ghidul urmărește clarificarea unor aspecte procedurale și a criteriilor de evaluare care trebuie aplicate de autoritățile competente în ceea ce privește evaluarea prudențială (inclusiv în procesul autorizării instituțiilor de credit) a achizițiilor și a majorării participațiilor calificate în sectorul financiar.

În acest scop, ghidul clarifică aspecte privind:

  • definiții și concepte generale cum ar fi: persoane care acționează în mod concertat, influență semnificativă, achiziții indirecte de participații calificate, hotărârea de a achiziționa, principiul proporționalității;
  • notificarea și evaluarea achiziției propuse (perioada de evaluare și informațiile de furnizat);
  • criteriile de evaluare referitoare la o achiziție propusă (cu mențiunea că, în privința instituțiilor de credit, sunt avute în vedere criteriile menționate la art. 23 alin. (1) din Directiva 2013/36/UE), respectiv:
      1. reputația achizitorului potențial; 2. reputația și experiența persoanelor care vor conduce activitatea întreprinderii-țintă; 3. soliditatea financiară a potențialului achizitor; 4. respectarea cerințelor prudențiale ale întreprinderii-țintă; 5. suspiciuni de spălare de bani sau de finanțare a terorismului de către potențialul achizitor;
  • lista recomandată de informații necesare pentru evaluarea achiziționării unei participații calificate (Anexa 1 la ghid).

Versiunea ghidului în limba română: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_RO.pdf

Versiunea ghidului în limba engleză: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_EN.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa

2017-09-28T12:08:16+03:0028 septembrie 2017|Categories: Stiri de BUSINESS|Tags: , , , |