Greenpeace România, Fundația Eco-Civica și Plantăm fapte bune în România: pericolul birocrației planează asupra legii contravențiilor silvice, cu riscul de a anula pași importanți în lupta cu tăierile ilegale de arbori

Aprobarea OUG 51 / 2016 cu amendamentele necesare stabilite este cea mai sigură și directă cale pentru completarea legii contravențiilor silvice. Orice altă opțiune poate compromite întregul sector silvic și operatorii de bună credință prin vulnerabilizarea legii contravențiilor silvice.

Dezinformarea propagată în spațiul public aparține celor care nu-și asumă o comunicare deschisă și onestă, condusă de argumente reale și nu de interese obscure. Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni „Nostra Silva” prin domnul vicepreședinte Constantin Cătălin Tobescu, propus în funcția de consilier în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, pregătește încă de anul trecut terenul pentru respingerea OUG 51 / 2016. Pentru aceasta consideră necesar să acuze ONG-urile de mediu de manipulare, dezinformare și lipsă de profesionalism, când de fapt dânșii sunt cei care dezinformează. În dezbaterea de la Ministerul Apelor și Pădurilor din data de 13 februarie, cu domnul Tobescu în rol de moderator părtinitor și abuziv, poziția Greenpeace a fost împotriva abrogării [1]. Pe platforma Fordaq, același domn Tobescu din calitatea de administrator, a pretins ulterior, în mod fals, consens pentru abrogare [2].

Care este miza și ce nu se discută dar este de maximă importanță este procedura prin care se includ aceste amendamente în lege. Varianta cea mai directă și sigură este includerea lor la proiectul de lege de aprobare a OUG 51 (Pl-x 23/2017), adică aprobarea acestei OUG. Din nefericire și fără să existe vreun argument solid, se pare că opțiunea Parlamentului este să introducă aceste amendamente într-un demers legislativ mai vechi (Pl-x 162/2014), care se află în Parlament din 2014. Acesta a constituit baza de la care a pornit OUG 51. Prin aprobarea vechiului proiect de lege s-ar abroga OUG 51 / 2016. Acționând astfel, apare riscul de a compromite continuitatea legislativă, efectele pozitive ale legii și munca depusă până acum pentru amendarea acesteia.

Toate efectele produse de articolele care ar fi respinse se anulează în lipsa unor prevederi exprese a noii legi, deci pot fi contestate în instanță. Există apoi riscul ca în cazul în care legea de respingere nu conține prevederi speciale cu privire la efectele juridice deja produse, aceasta să poată fi neconstituțională. Cu alte cuvinte, din cauza procedurii forțate, legea devine vulnerabilă în fața unor eventuale contestări la Curtea Constituțională a României [3].

Apoi este posibil ca în lipsa unor prevederi speciale, abrogarea să între în vigoare înainte de intrarea în vigoare a noii legi [4]. Pentru întreg acest interval s-ar dezincrimina de facto toate contravențiile care nu se regăsesc în legea de bază 171 / 2010, pentru că aceasta din urmă ar fi legea aplicabilă pentru respectiva perioadă.

Semnatarii solicită Parlamentului să aprobe prin lege OUG 51/2016 cu amendamentele convenite în dezbaterile publice care au avut loc până acum, securizând legea contravențiilor silvice.

Ar demonstra astfel că interesul prioritar îl reprezintă protejarea reală a pădurilor și continuarea luptei împotriva fenomenului tăierilor ilegale de arbori.

Note:

[1] https://youtu.be/Hj27uqW0aDM?list=PLa6kK7Y8wvc794RAQRmuImlFrA6FoKjEd&t=861

[2] http://lemn.fordaq.com/news/MinisterulApelorsiPadurilor_SUMAL_50856.html

[3] Potrivit dispozițiilor art. 115(8) din Constituție, „prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței”.

[4] ART 4 din OG 2/2001 – privind regimul juridic al contravențiilor: (1) Dispozițiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002. (2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.

ART 78 din Constituția României: Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa