window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Guvernul României a decis eşalonarea pe şapte ani a datoriilor fiscale ale SRTv

Membrii Guvernului au apreciat eforturile Consiliului de Administraţiei şi al Preşedintelui-Director General al TVR, Claudiu Săftoiu, de elaborare a Programului de redresare economică a TVR, redactat în acord cu rigorile dispoziţiilor Ordonanţei nr. 33/2012, emisă în contextul situaţiei financiare critice a SRTv, care, în lipsa unor măsuri urgente de redresare, s-ar afla în imposibilitate de a funcţiona, afectând astfel accesul neîngrădit la informare al cetăţenilor români, prevăzut de însăşi Constituţia României.

La următoarea şedinţă, Parlamentul va dezbate extinderea eşalonării datoriilor fiscale ale SRTv de la şase luni, fixată prin Ordonanţa 33/2012, la şapte ani.

TVR a transmis marţi, 28 august 2012, Ministerului Finanţelor Publice, Programul de redresare economică a televiziunii publice, după ce acesta fusese aprobat, în aceeaşi zi, de Consiliul de Administraţie al societătii (cu 10 voturi din 13). Anterior, documentul – redactat în temeiul Raportului aprobat prin Hotărârea CA nr. 106/2012, cu luarea în considerare a sugestiilor primite în perioada 10-25 august – a fost supus consultării interne, în spiritul transparenţei decizionale.

Măsurile incluse în Programul de redresare economică a TVR decurg din necesitatea armonizării ofertei editoriale şi a resurselor utilizate cu veniturile lunare ale SRTv. Pe cale de consecinţă, principalele obiective ale Programului sunt repoziţionarea politicii editoriale şi valorificarea producţiilor difuzate pe canalele prevăzute în legea privind organizarea şi funcţionarea societăţii, adaptarea utilizării resurselor umane şi materiale la constrângerile majore actuale şi refacerea echilibrului financiar şi organizaţional.

Alternativa pentru ca televiziunea publică să nu devină instituţie bugetară sau, mai rău, să nu intre în insolvenţă este redresarea financiară, recredibilizarea şi realizarea unor investiţii.

Programul de redresare economică a TVR a fost trimis, în 28 august 2012, spre informare, şi celor două camere ale Parlamentului României.

Despre Programul de redresare economică a TVR:

În 27 iunie 2012, Guvernul României a emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 33/2012, publicată în Monitorul Oficial în data de 30 iunie 2012, care solicită Consiliului de Administraţie al SRTv elaborarea, aprobarea şi punerea în aplicare a unui Program de măsuri de redresare economică, care să cuprindă măsuri privind structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficientă a acesteia, în vederea plăţii datoriilor fiscale şi a reeşalonării, prin negociere, a celorlalte datorii.

CA al TVR a aprobat, în 26 iulie 2012, constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un raport ce urma să stea la baza Programului de redresare economică a SRTv, şi calendarul acestuia, în acord cu dispoziţiile OUG nr. 33/2012.

Grupul de lucru a inclus manageri din SRTv – cu experienţă şi cu o bună cunoaştere a societăţii -, membri ai CA, dar şi persoane din afara SRTv, cu experienţă în media şi management şi a fost asistat de o comisie de experţi, numită prin Ordin al PDG, şi formată din reprezentanţi ai studiourilor teritoriale, specialişti din TVR şi din afară. Activitatea grupului a fost susţinută şi de specialişti şi şefi ai structurilor din SRTv, parte sau nu din grupul de lucru.

Printre obiectivele grupului de lucru s-au numărat: analizarea schemei organizaţionale actuale; stabilirea unor criterii de optimizare a schemei organizaţionale actuale (în concordanţă cu misiunea televiziunii publice, situaţia financiară, obligativitatea reducerii cheltuielilor şi creşterii veniturilor, reconsiderarea instrumentelor de evaluare a personalului); elaborarea propunerilor de optimizare a schemei organizaţionale actuale; elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare; inventarierea problemelor care necesită îmbunătăţiri legislative.

În 20 august 2012, Comitetul Director al SRTv a aprobat componenţa echipei de redactare a Programului de redresare economica şi calendarul de lucru al acesteia, astfel încât în şedinţa din 28 august, acesta să poată fi supus analizei şi dezbaterii Consiliului de Administraţie. Echipa de redactare a fost compusă din membri ai Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director, precum şi din alţi specialişti din interiorul şi din afara TVR.

În şedinţa din 28 august 2012, CA al TVR a aprobat Programul de redresare economică a televiziunii publice, care a fost trimis Ministerului de Finanţe şi, spre informare, celor două camere ale Parlamentului României.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top