window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT PROMOVEAZA CALITATEA IN EDUCATIE prin proiectul „Impreuna pentru calitate in educatie! Dezvoltarea resurselor umane din invatamantul preuniversitar prin parteneriat educational” (POSDRU/57/1.3/S/33057), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013.

F.S.L.I. este prima federatie sindicala din sistemul educational care, incepand cu anul 2010, deruleaza un proiect strategic la nivel national accesand fonduri structurale prin intermediul Fondului Social European. Proiectul este finantat prin POS DRU 2007 – 2013, AP 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere, DMI 1.3. Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala.

Proiectul are ca scop principal dezvoltarea oportunitatilor de formare si de progres in cariera prin parteneriat educational si asigurarea calitatii educatiei in vederea cresterii competitivitatii si eficientei in invatamantul preuniversitar si se va derula in parteneriat cu Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.) si Syndicat des Enseignements du Second Degre (S.N.E.S.) Franta.

Avand in vedere preocuparea constanta a F.S.L.I. pentru a contribui la implementarea standardelor de calitate in invatamantul preuniversitar, proiectul propune:
1. Formarea unui corp de 30 de experti-persoane resursa din randul membrilor de sindicat, reprezentanti ai corpului profesoral si ai sindicatului reprezentativ in Comisiile de Evaluare si Asigurare a Calitatii (C.E.A.C.).
2. Infiintarea unui CENTRU DE COORDONARE PENTRU FORMARE SI MANAGEMENTUL CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR AL F.S.L.I. (Centru National de Formare C.N.F.) si a 8 Centre Regionale REGIOEDU care vor furniza programe de formare atat in sistem clasic (formare directa), cat si in system e-learning, pentru 800 de cadre didactice.
3. Facilitarea accesului la informatie pentru cadrele didactice prin dezvoltarea unor servicii de informare si formare prin intermediul noilor tehnologii.
4. Promovarea cooperarii intre organizatii ale cadrelor didactice din Romania si alte tari membre ale UE prin incurajarea activitatilor cu caracter transnational, prin schimb de experienta si bune practici.

Monica Sandulescu
Expert PR
FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT
tel: 021 315 78 70
expertpr@formare-fsli.ro
http://www.formare-fsli.ro

Go to Top