window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Incepe restructurarea în TVR!

Restructurarea personalului din Televiziunea Română începe luni, 5 noiembrie 2012, cu selecţia, pe criterii profesionale, a celor 2. 395 de angajaţi care vor rămâne în noua structură a SRTv. La selecţie vor participa toţi salariaţii SRTv, notificaţi în acest sens, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia incidentă în materia concedierii colective.

Selecţia angajaţilor presupune trei etape – depunerea unui memoriu de activitate, susţinerea unui test grilă şi a unui interviu – care, în punctajul final, vor conta cu ponderi de 50, 20, respectiv 30%. Vor funcţiona 11 comisii de evaluare alcătuite din profesionişti în domeniile corespunzătoare fiecărei categorii de activitate din SRTv.

După afişarea punctajelor finale şi încheierea procedurilor de disponibilizare, angajaţii selectaţi vor fi repartizaţi în structurile şi pe funcţiile din noua organigramă.

Informaţii relevante pentru salariatii SRTv privind procesul de selecţie sunt disponibile pe site-ul intern al Televiziunii Române.

Procesul de restructurare a personalului SRTv se derulează în mod transparent, cu respectarea strictă a legislaţiei incidente şi cu punerea în prim-plan a calităţilor profesionale ale angajaţilor.

Sub imperativul termenelor prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr. 617/2012 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală fată de Societatea Română de Televiziune şi în OUG nr. 33/2012, Consiliul de Administraţie al TVR are obligaţia de a pune în aplicare un program de redresare economică, cu măsuri organizatorice, cu restructurări economice şi de personal necesare funcţionării eficiente a SRTv, în vederea plăţii datoriilor fiscale şi a reeşalonării prin negociere a celorlalte datorii comerciale. La expirarea termenului de şase luni, CA urmează să prezinte Parlamentului un raport privind rezultatele programului.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top