Ministerul Afacerilor Externe aduce în atenția cetățenilor români și a companiilor românești Serviciul TELVERDE-SOLVIT – un instrument menit să soluţioneze, pe cale informală şi cu celeritate, problemele generate de aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei europene privind piaţa internă.

Persoanele interesate pot contacta SOLVIT prin intermediul  TELVERDE  SOLVIT  0800 672 507,număr disponibil din orice reţea naţională sau la numărul +40374300270, număr apelabil din străinătate de luni până vineri în intervalul orar 9.00 -16.00

Ce este SOLVIT?

Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat şi coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieţei interne, care  se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător.

Piaţa internă a Uniunii Europene este o piaţă unică ce asigură libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor şi în care cetăţenii europeni sunt liberi să locuiască, să lucreze, să studieze şi să facă afaceri.

În fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum şi în Norvegia, Islanda şi Lichtenstein din cadrul Spaţiului Economic European – SEE) există un centru SOLVIT în cadrul administraţiilor naţionale, Comisia Europeană coordonând reţeaua centrelor naţionale.

SOLVIT funcţionează din luna iulie 2002, iar în România din 2007, în cadrul coordonatorului afacerilor europene, în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Centrele SOLVIT se pot implica în rezolvarea plângerilor provenite atât din partea cetăţenilor, cât şi a întreprinderilor, prin furnizarea unor soluţii pragmatice pentru problemele prezentate, într-un termen de 10 săptămâni. Serviciul SOLVIT este gratuit.

Pentru a înţelege mai bine cum funcţionează SOLVIT, atât pentru cetăţeni cât şi pentru întreprinderi, puteţi vizualiza tutoriale video – AICI: http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm.

 Rolul Solvit

Piaţă internă oferă cetăţenilor şi întreprinderilor numeroase oportunităţi: schimbarea reşedinţei într-o altă ţară din Uniunea Europeană, pentru a studia, lucra sau, la pensionare, pentru a trăi într-un anumit loc sau extinderea afacerii, prin comercializarea produselor sau serviciilor într-un alt stat membru ş.a.m.d.

În general, piaţa internă funcţionează optim, însă, uneori pot fi comite şi erori. De exemplu, să presupunem că ar apare probleme legate de obţinerea unui permis de şedere, recunoaşterea calificării profesionale sau înregistrarea unui autovehicul.

Uneori, aceste probleme apar datorită lipsei de informaţii privind drepturile cetăţenilor în Uniunea Europeană sau a diferenţelor dintre procedurile administrative din celelalte state membre.

În acest context, SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător.

Domeniile frecvent tratate de SOLVIT sunt:

 • Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;
 • Accesul la educaţie;
 • Permise de şedere;
 • Drepturile la vot;
 • Securitatea socială;
 • Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;
 • Permisele de conducere;
 • Înregistrarea vehiculelor cu motor;
 • Controlul de frontieră;
 • Accesul pe piaţă al produselor;
 • Accesul pe piaţă al serviciilor;
 • Achiziţiile publice;
 • Impozitarea;
 • Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Pentru mai multe informații despre rețeaua SOLVIT, puteți accesa pagina dedicată SOLVIT de pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, https://www.mae.ro/node/19312 sau să consultați site-ul oficial al Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa