window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Infrastructura specifică activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu – Molivişu – reabilitată cu fonduri Regio

Advertising4U.ro-Comunicate-de-presa-Info-evenimente-Media-NEWSVineri, 27 aprilie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”,  Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”. Beneficiarul finanţării nerambursabile Regio este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Molivişu din judeţul Argeş, care a primit asistenţă financiară nerambursabilă pentru proiectul „Crearea infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu – Molivişu, comuna Arefu, judeţul Argeş”

Primul contract de finanţare Regio, al cărui beneficiar este comuna Arefu, are o valoare totală de 73.434.349,96 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 25.252.657,06 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 27.396.985,30 lei, iar valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de 13.147.923,36 lei. Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, interval de timp în care va fi creată infrastructura generală şi specifică activităţilor turistice pe toată durata anului.

Implementarea proiectului va contribui la valorificarea potenţialului turistic prin: construirea unei pârtii de schi şi a unei instalaţii de transport pe cablu cu echipamentele şi dotările aferente; construirea unei pârtii destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă; crearea infrastructurii de agrement la baza pârtiei de schi formată din piscină, spaţii pentru activităţi recreative şi aerosolar pentru aerohelioterapie loc de joacă pentru copii, teren de sport multifuncţional, teren amenajat pentru picnic şi parcare; construirea unui observator turistic, amenajare pistă cicloturism; amenajare trasee pentru cura de teren, precum şi modernizarea drumului de acces.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top