window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Inregistrarea fiscala directa in Romania a fost utilizata pentru prima data de catre un fond de investitii din UE

  • aaa_Advertising4U.ro-Platforma _de_Promovare_ONLINE

Bursa de Valori București (BVB) anunță finalizarea cu succes a primei înregistrări fiscale directe în România de către un investitor nerezident, un fond de investiții din Polonia – Quercus TFI, care a optat pentru înregistrare directă, fără împuternicit sau reprezentant fiscal. Înregistrarea directă a avut loc la Administrația Financiară Sector 2, iar certificatul de înregistrare a fost eliberat la data de 11 februarie 2015.

Astfel, investitorii nerezidenți pot utiliza un proces testat în vederea înregistrării fiscale inițiale sau pot opta pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale direct în România, în cazul în care sunt deja înregistrați fiscal.

BVB a fost implicată în ultimele luni într-un dialog constant cu autoritățile fiscale pentru a clarifica aspectele procedurale și tehnice aferente înregistrării directe în Romania. Având în vedere noutatea procedurii, SC S&R Accounting Leader SRL a oferit suport BVB și Quercus TFI în vederea încheierii cu succes a acestui proces.

“Suntem bucuroși să vedem că schimbările legislative din România sunt prietenoase cu investitorii. Deși mai sunt necesare modificări la nivel legislativ, piața de capital românească s-a înscris pe o traiectorie favorabilă și oferă oportunități atractive de investiții”, a declarat Marek Buczak, Head of Foreign Markets, Quercus TFI.

Conformitatea fiscală a investitorilor este parte a proiectului celor 8 Bariere care împiedică crearea unei piețe de capital moderne în România. Introducerea posibilității de înregistrare fiscală directă și simplificarea formalităților necesare, precum și reducerea timpului de înregistrare au reprezentat prioritățile BVB, cu impact în atragerea investitorilor pe piața de capital din România.

Codul de procedură fiscală a fost modificat în 23 iunie 2014 prin Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Astfel, Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conține următoarele prevederi:
“Art 18 Împuterniciții
(4) Contribuabilul fără domiciliu fiscal în România, care are obligaţia de a depune declaraţii la organele fiscale, trebuie să desemneze un împuternicit, cu domiciliul fiscal în România, care să îndeplinească, în numele şi din averea contribuabilului, obligaţiile acestuia din urmă faţă de organul fiscal.
(4^1) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică:
a) contribuabililor care au rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene;
b) contribuabililor care au rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.”

Conform clarificărilor primite de la Ministerul de Finanțe și ANAF prin intermediul adreselor nr. 74442/24.10.2014 și 2180/26.01.2015:

  • Excepțiile de la Art. 18, alin. (4^1) vizează în primul rând rezidenții statelor membre UE cărora li se aplică Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE, precum și a Directivei 2010/24/UE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri, dar și persoanele care sunt rezidente în state semnatare a unor convenții, acorduri și orice alte instrumente juridice internaționale la care România este parte, dacă respectivele documente conțin prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și recuperarea creanțelor fiscale similare celor din directivele menționate.
  • Potrivit prevederilor legale în vigoare, contribuabilii prevăzuți la Art 18, alin (4^1) se înregistrează fiscal prin depunerea formularului 010 sau 030, la organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, conform art. 36 alin (1) din Codul de procedură fiscală.

BVB a elaborat un ghid pentru investitorii nerezidenți, care include clarificări privind pașii de urmat în cazul în care aceștia vor să se înregistreze fiscal direct în România pentru declararea câștigului din transferul titlurilor de valoare. Acest ghid, realizat cu ajutorul reprezentanților ANAF și actualizat cu procedura în vigoare, este publicat pe site-ul www.bvb.ro.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top