window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

In cadrul programului Prima Casa, toate locuintele ce se vor construi trebuiesc definitivate in termen de 1.5 ani de la data efectuarii primei trageri din finantarea grantata.
Potrivit H.G. 324/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 251 din 19.04.2010, sunt stabilite criteriile de eligibilitate pentru persoanele care construiesc o locuinta in cadrul programului Prima Casa, atat in regim individual, cat si in regim asociativ. Tot aceasta H.G. stabileste ca in programul Prima Casa sa fie incluse si locuintele ANL.

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care construiesc o locuinta in regim individual in cadrul programului sunt urmatoarele:
a) fac dovada cu declaratia autentica pe propria raspundere ca indeplinesc conditia prevazuta la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009;
b) au in proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin ANL, inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga sa garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construita din finantarea garantata in conditiile programului;
c) prezinta finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
d) detin o autorizatie de construire a locuintei in cadrul programului valabila, eliberata conform legii dupa data de 22 februarie 2010, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;
e) prezinta finantatorului un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract . Din contractul de antrepriza/graficul de lucrari anexat la acesta trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei este de maximum 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;
f) prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata. Contractul poate fi modificat, in sensul prelungirii termenului cu cel mult 12 luni;
g) prezinta finantatorului certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
h) prezinta finantatorului polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de finantator, avand ca beneficiar statul roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata de executie a lucrarilor;
i) prezinta finantatorului dovada constituirii unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
j) prezinta finantatorului contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat. Criteriul este aplicabil in cazurile in care angajarea unui diriginte de santier este obligatorie potrivit legii;
k) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
l) dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata;
m) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;
n) se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin program in primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale. In cazuri temeinic justificate, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul programului;
o) se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
p) se obliga sa asigure locuinta finalizata, construita din finantarea garantata, impotriva tuturor riscurilor si desemneaza statul roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pana la indeplinirea tuturor obligatiilor fata de finantator;
q) se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
r) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
s) se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.
Asadar in n ceea ce-i priveste pe beneficiarii care vor construi o locuinta in regim individual in cadrul programului, acestia sunt obligati sa detina terenul pe care se va construi locuinta, inclusiv in cazul celor locuintelor construite prin ANL, iar terenul trebuie sa fie inscris in cartea funciara. Totodata, beneficiarii se obliga sa vina cu terenul si locuinta construita din finantarea garantata drept garantie.
Acestia vor trebui sa obtina autorizatia de constructie a locuintei si sa fie eliberata dupa data de 22 februarie 2010. Pe langa aceasta autorizatie vor avea nevoie si de alte avize sau acorduri necesare construirii unui imobil.
De asemenea, finantatorul trebuie sa primeasca din partea beneficiarului contractul de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei. Din contractul de antrepriza trebuie sa rezulte ca durata realizarii constructiei va fi de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata. Aici trebuie sa mentionam si opurtunitatea ca termenul poate fi prelungit cu maxim 12 luni.
Alte documente necesare ar mai fi urmatoarele :
-certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului ;
-polita de asigurare ce va fi incheiata cu o societate de asigurari agreata de finantator, avand ca beneficiar statul roman, asigurare ce trebuie sa aiba valabilitate si dupa terminarea constructiei ;
In cazuri speciale, Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o alta persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul programului (aici criteriile de eligibilitate sunt stabilite de fiecare unitate bancara inscrisa in program suportand mici diferente de la banca la banca);
De asemenea H.G. 324/2010 vine cu o noutate in domeniu si anume asocierea a 7 persoane pentru constructia unui imobil astfel incat fiecare beneficiar asociat va fi proprietarul unei singure locuinte edificate prin program. Fiecare dintre beneficiarii asociati are obligatia de a solicita, in nume propriu, aceluiasi finantator acordarea finantarii garantate in cadrul programului, urmand sa semneze cu aceeasi firma de constructii. Insa in H.G. este stipulata si o conditie si anume unul dintre cei 7 asociati trebuie sa fie proprietarul terenului pe care se va ridica complexul de locuinte.

Buletin informativ oferit de UNAI in parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice Aplicate in Drept Intern, Comunitar si International (www.stiintejuridice.ro)

Pentru mai multe informatii va rugam sa-l contactati pe domnul Ionut Butoi, Secretar General UNAI, bucuresti@unairomania.ro
ionut.butoi@unairomania.ro
http://www.unairomania.ro

2013-12-02T19:52:47+02:0027 aprilie 2010|Categories: arhitectura / design / imobiliare, COMUNICATE DE PRESA|
Go to Top