window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

LSRS – Importanța respectării standardelor internaționale în educația și cercetarea din România

Advertising4U.ro-Comunicate-de-presa-Info-evenimente-Media-NEWSCa urmare a numeroaselor semnalări de cazuri de plagiat din învățământul românesc, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) declară:

1. Condamnăm plagiatul în toate formele sale. Considerăm că diplomele şi titlurile universitare se pot obține numai pe meritele candidaților şi în urma unor contribuții originale în cercetare. De asemenea, carierele academice se pot construi numai pe baza publicării unor lucrări care aparțin în totalitate autorilor, cu menționarea adecvată a surselor citate. Plagiatul este un furt intelectual şi, ca orice formă de furt, trebuie sancționat într-o societate civilizată.

2. Ne exprimăm îngrijorarea față de numărul ridicat de sesizări referitoare la lucrări plagiate. Îngrijorarea este amplificată în cazul persoanelor publice acuzate de plagiat, persoane care ar trebui să fie modele de integritate pentru societatea românească. Cazurile semnalate sunt dăunătoare imaginii învățământului şi cercetării româneşti, atât în țară cât şi peste hotare. Subliniem faptul că o percepție negativă în străinătate asupra calității învățământului românesc afectează în mod direct membrii LSRS și comunitatea studenților români din străinătate în ansamblul ei.

3. Solicităm instituțiilor abilitate să efectueze o analiza corectă şi imparțială a tuturor lucrărilor suspecte de plagiat. Este imperativ ca această analiză să fie făcută indiferent de apartenențele politice a persoanei care este acuzată de plagiat. Avem datoria de a le dovedi tuturor celor care, în urma recentelor acuzații de plagiat, pun sub semnul întrebării calitatea învățământului din țară, că impostura în cercetare nu este tolerată în şcoala românească, oricine ar fi persoana care a plagiat.

4. Cerem respectarea standardelor internaționale referitoare la redactarea lucrărilor de cercetare. Solicitarea noastră vizează atât comisiile desemnate să analizeze cazurile de plagiat semnalate cât şi cercetătorii care îşi redactează acum lucrările. Cercetarea românească va avansa numai prin contribuții originale, scrise în conformitate cu normele internaționale.

5. Semnalăm necesitatea implementării unei strategii naționale în mediul academic românesc care să introducă obligativitatea validării autenticității tuturor lucrărilor ştiințifice. Această validare se poate face prin folosirea de soft-uri avansate, la standarde occidentale, de analiză şi identificare a plagiatelor.

Pe lângă apelul la respectarea standardelor academice şi în contextul evenimentelor curente, Liga Studenților Români din Străinătate face un apel ferm către întreaga clasă politică din România la responsabilitate, predictibilitate şi respectarea principiilor statului de drept. O adevărată democrație are la bază principiul separării puterilor în stat. Stabilitatea țării și credibilitatea ei pe plan internațional depinde de independența şi respectul acordat instituțiilor democratice, respect care trebuie să vina din partea tuturor factorilor de decizie, indiferent de apartenența politică. Liga Studenților Români din Străinătate cere tuturor organizațiilor de studenți şi tineret precum şi întregii societăți civile să ia poziții ferme pentru sancționarea acelor acțiuni – indiferent de orientarea politică a inițiatorilor lor – care subminează procesul de consolidare a unei democrații mature şi stabile în România.

Persoane de contact:

Cosmina Dorobanțu

Consilier Președinte LSRS

cosmina@gmail.com

0726540234

Dan Nechita

Secretar General LSRS

dan.nechita@lsrs.ro

0743465674

Sorana Șerban

Vicepreședinte Comunicare și Informare

sorana.serban@lsrs.ro

0752.038.218

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.

LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.

LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top