window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

METROREX – COMUNICAT DE PRESA

Referitor: Costurile alocate Contractului de Consultanta pentru proiectul ”Legatura retelei de metrou a Municipiului Bucuresti cu aeroportul Otopeni”.

Ca urmare a comentariilor mass-media pe subiectul mai sus mentionat, pentru elucidarea pe deplin a acestuia, facem urmatoarele precizari:
In conformitate cu Legea nr. 228/25.11.2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 814/06.12.2010, intrare in vigoare 09.12.2010 ”privind ratificarea Acordului de imprumut pentru Proiectul privind realizarea legaturii retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda Otopeni – Bucuresti dintre Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei si România, semnat la Tokyo la 10.03.2010” ANEXA Nr. 2 – SECTIUNEA 1 – ALOCAREA SUMELOR DIN IMPRUMUT, la categoria (B) Servicii de consultanta a fost alocata suma de 6965 milioane yeni japonezi. Coeficientul Serviciilor de proiectare si Consultanta din Costul total al Proiectului estimat la circa 1 miliard euro, este de 6,43 %.

Valorile au fost stabilite prin urmatoarele doua studii tehnico-economice:
– SAPROF 2008 (Special Assistance for Project Formation – Studiu de asistenta tehnico-economica speciala pentru formarea Proiectului) realizat cu JBIC (Japan Bank for International Cooperation – Banca Japoniei pentru Cooperare Internationala);
– SAPI 2011 (Special Assistance for Project Implementation – Studiu de asistenta tehnico-economica speciala pentru implementarea Proiectului) realizat cu JICA (Japan International Cooperation Agency – Agentia Japoniei de Cooperare Internationala).
Conditiile de calificare si selectiile stabilite de catre institutia finantatoare JICA au impus ca la procedura de licitatie desfasurata dupa regulile institutiei finantatoare JICA pentru aceste servicii, sa participe numai firme de proiectare si consultanta internationale de top, cu un bogat palmares in astfel de activitati, in proiecte similare.
Valorile pentru serviciile de Consultanta si Proiectare ce se vor desfasura pe o perioada de 10 ani sunt justificate prin realizarea urmatoarelor activitati / servicii:
– in Etapa I – activitatile Consultantului din Sectiunea B din TOR contract ”Suma Globala” – 42 de luni si cuprinde urmatoarele: revizuirea studiului de fezabilitate, elaborarea planului urbanistic zonal, realizarea studiilor geotehnice si hidrogeologice, a studiilor topografice, a studiilor arheologice si istorice, a studiilor pentru toate sistemele de retele edilitare pentru deviere/refacere/relocare utilitati, elaborarea proiectelor de inginerie tehnologica pentru noua linie de metrou cu implementarea ultimelor tehnologii pentru sistemele principale: material rulant, cale de rulare, sistemul de siguranta circulatiei, sistemul de alimentare a tractiunii electrice, intocmirea proiectelor tehnice preliminare pentru fiecare specialitate implicata, a documentatiilor de achizitie pentru lucrari, servicii si produse si asistenta la evaluarea ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie pâna la incheierea contractelor;
– in etapa II – activitatile Consultantului din Sectiunea C din TOR contract ”Perioada Determinata” privind indrumarea si modul de realizare a lucrarilor – 92 de luni (cu suprapunere 19 luni cu Etapa I) si curpinde urmatoarele: supervizarea lucrarilor, inclusiv verificarea si avizarea proiectelor tehnice de executie realizate de catre constructori, serviciilor si produselor si asistenta la probele tehnologice, punerea in functiune, urmarirea comportarii in exploatare pâna la indeplinirea perioadei de garantie si receptie finala.
Valoarea respectiva se inscrie ca si coeficient al Serviciilor de Proiectare si Consultanta din Costul total al Proiectului, in valorile internationale medii pentru tipul de astfel activitati desfasurate pe plan international.

Pentru oricare alte detalii, Metrorex va da explicatiile necesare.

Pe aceasta cale, directorul general al companiei cere scuzele cuvenite in legatura cu modul in care a comunicat cu mass-media la momentul interpelarii.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top