In data de 08 decembrie 2014 Ministerul Transporturilor a emis Ordinul nr. 1624/08.12.2014 privind aprobarea depunerii cererilor de rambursare de catre S.C. Metrorex S.A. in cadrul proiectului major „Magistrala 4. Racordul 2. Sectiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Straulesti”.

Valoarea totala a proiectului este de 763.399.986 lei, din care valoarea totala eligibila este de 430.786.636 lei, iar contributia Fondului de Coeziune, in procent de 85%, este de 366.168.640 lei.
Mentionam ca prevederile acestui ordin isi inceteaza aplicabilitatea la data semnarii contractului de finantare aferent proiectului.

Proiectul „Magistrala 4. Racordul 2. Sectiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) – Straulesti” reprezinta o extindere a liniei de metrou aflata in operare, realizându-se astfel legatura cartierelor din nord-vest cu Gara Basarab, Gara de Nord si zona centrala.

Prin punerea in functiune a Magistralei 4 se va realiza cresterea atractivitatii generale a retelei de metrou si implicit se va degreva transportul de suprafata, ceea ce va conduce la reducerea poluarii, reducerea numarului de accidente, reducerea degradarii drumurilor si nu in ultimul rând reducerea timpului de deplasare.

Proiectul contribuie astfel la Obiectivul general al Programului Operational Sectorial Transport 2007-2013 si anume: promovarea unui sistem de transport durabil in România, care va facilita circulatia sigura, rapida si eficienta a persoanelor si bunurilor, cu un nivel de servicii la standarde europene.