window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Metrorex – COMUNICAT DE PRESA

Metrorex a semnat astazi contractul de consultanta pentru pregatirea, proiectarea si supervizarea lucrarilor aferente proiectului „Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda Otopeni – Bucuresti”. In urma unei licitatii internationale, contractul a fost incredintat consortiului format din PADECO Japonia in Joint Venture cu Oriental Consultants Ltd Japonia si S.C. METROUL S.A. Romania, avand ca subcontractanti S.C. SENECA GROUP INTERNATIONAL S.R.L si SYSTRA FRANTA S.A. Consortiul va oferi S.C. METROREX S.A. servicii de consultanta (tehnica, economica, etc.), servicii de proiectare, asistenta tehnica si supervizare lucrari, inclusiv monitorizarea comportarii constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si produselor pe perioada de garantie pentru implementarea cu succes a Proiectului, atat din punct de vedere a duratei si termenului de realizare, cat si a incadrarii in bugetul aprobat, in conditiile asigurarii standardelor de calitate. Valoarea contractului este de 6.965 milioane Yeni Japonezi – cca 66,60 M Euro, respectiv 287,81 milioane lei si este finantata printr-un credit JICA si prin contributii de la bugetul de stat.
Activitatea Consultantului va include, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
– activitati de pregatire a lucrarilor de executie si proiectare (studii, proiecte, planuri si documentatii pentru obtinerea de avize, evaluari, proiecte tehnice preliminare, caiete de sarcini, documentatii de achizitie, etc), finalizata cu perioada de achizitie si contractare a lucrarilor, echipamentelor, produselor, etc. (analiza ofertelor, asistenta la negocierea si incheierea contractelor, etc.);
– activitati de urmarire a lucrarilor (verificare de proiecte tehnice de executie, supervizare documentatii si executie a lucrarilor, monitorizare, etc.) finalizate cu punerea in functie (perioada probelor la punerea in functie si intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor necesare la punerea in functie, etc.) inclusiv monitorizarea comportarii constructiei si echipamentelor, intocmirea documentatiilor si recomandari privind lucrarile de mentenanta, remedieri, daca este cazul) si recomandari pentru eliberarea garantiilor de buna executie;
– va asista in coordonarea legala a resurselor si in administrarea obligatiilor sale contractuale in relatia cu contractantii;
– va asista in stabilirea prioritatilor pentru indeplinirea obiectivelor Proiectului;
– va analiza si va certifica justificat toate platile pe care Beneficiarul le va face pe parcursul desfasurarii Proiectului;
– va asigura respectarea, in toate fazele de desfasurare a Proiectului, a cerintelor legale in Romania privind siguranta constructiilor si a executiei, calitatea, sanatatea si mediul;
– va asista la elaborarea planurilor si programelor necesare informarii competitorilor, ofertantilor, furnizorilor si constructorilor.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top