window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Ministerul Mediului si Pădurilor anunţă finalizarea Atlasului privind Hărţile de hazard şi risc la inundaţii in bazinul Dunării

Ministerul Mediului si Pădurilor organizează în perioada 10-13 Octombrie 2012, seminarul de încheiere a proiectului „Estimarea riscului la inundaţii adaptată diverşilor utilizatori din lunca inundabilă a Dunării – DANUBE FLOODRISK”, finanţat prin intermediul Programului de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE) 2007-2013, Direcţia de acţiune 2.1 „Îmbunătăţirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaţii”. Proiectul Danube Floodrisk a avut ca scop punerea bazelor pentru asigurarea unei dezvoltări durabile de-a lungul fluviului Dunărea, prin furnizarea unor harţi de risc eficiente pentru Lunca Dunării si pentru prezentarea informaţiilor importante referitoare la riscul inundaţiilor, necesare cerinţelor de planificare spaţiala si economică.

Seminarul se va desfăşura în Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti miercuri, începând cu ora 09:00, iar în perioada 11 – 13 octombrie va avea loc o vizită de studiu pentru prezentarea zonei pilot Tulcea. În cadrul seminarului, va fi prezentat Atlasul privind Hărţile de hazard şi risc la inundaţii în bazinul Dunării.

În cadrul acestui proiect, au participat ca parteneri 24 instituţii din 8 state (România, Bulgaria, Ungaria, Italia, Austria, Slovacia, Serbia, Croaţia si parteneri observatori din Germania si DG JRC). Partenerii români implicati în acest proiect sunt: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Universitatea Tehnică de Construcţii, Administraţia Naţională „Apele Române”, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare „Delta Dunării” şi Centrul de Politici Economice Durabile de Mediu.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai Ministerul Mediului şi Pădurilor, ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, dar şi ai Comisiei pentru Protecţia fluviului Dunărea (ICPDR), Comisiei Europene şi bineînţeles reprezentanţi ai Programului de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est (SEE).

Date despre proiect:
Conform programului acestui eveniment se vor prezenta rezultatele urmărite şi atinse prin implementarea acestui proiect in perioada 2009-2012, si anume:
1. Metode şi date armonizate (date geografice, modele hidrologice şi hidraulice armonizate etc.)
2. Baza de date comuna pentru reprezentarea hărţilor de risc în ţările riverane Dunării,
3. Hărţi de hazard şi risc la inundaţii pentru bazinul Dunării care au trecut prin consultarea experţilor, beneficiarilor şi factorilor de decizie la nivel naţional şi bazinal
4. Metode şi principii pentru diferiţi paşi ai planului de management al riscului la inundaţii, orientat către beneficiari (inclusiv identificarea şi estimarea clară a vulnerabilităţii receptorilor de risc, o abordare inovativă şi eficientă a evaluării riscului bazată pe consultarea beneficiarilor, integrarea unor aspecte diverse precum riscul economic, schimbările climatice, dezvoltarea naturii, dezvoltarea urbană şi planificarea spaţială etc.) ,
5. Model de angrenare a beneficiarilor relevanţi in diferite faze ale planificării managementului riscului la inundaţii, reprezentand diferite aspecte ale utilizării terenului din zonele inundabile ( precum planificarea spaţialădezvoltarea /urbană şi cea agricolă), ca si receptori ai riscului (precum populaţia, zonele urbane, industria, lucrările de infrastructură, ariile protejate etc.) precum şi creşterea conştientizării prin cooperare,
6. Model de implicare a beneficiarilor in ceea ce priveşte evaluarea riscului în diferite ţări din bazinul Dunării, la nivel de planificare locală şi regională

Proiectul „Estimarea riscului la inundaţii adaptată diverşilor utilizatori din lunca inundabilă a Dunării – DANUBE FLOODRISK” a avut un impact semnificativ atât la nivelul experţilor din domeniu din ţările dunărene, cât şi la nivelul Comisiei pentru Protecţia fluviului Dunărea (ICPDR) şi Comisiei Europene, beneficiarii rezultatelor acestui proiect pe termen lung.

Atlasul hărţilor de hazard şi de risc este pus la dispoziţia factorilor interesaţi, prin volume tipărite, în format electronic (DVD) şi pe site-ul proiectului, al Ministerului Mediului şi Pădurilor, cât şi pe site-ul Comisiei pentru Protecţia Fluviului Dunării.

Baza de date va fi folosită pentru raportul asupra harţilor de hazard şi de risc pentru Bazinul Dunării, pentru Directiva pentru Inundaţii, din anul viitor 2013, ajutând astfel la implementarea politicii Comisiei Europene în Bazinul Dunării.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top