Ministerul Turismului a organizat în perioada 12-14 Septembrie 2017, la Timișul de Jos, județul Brașov, cea de-a 9-a întâlnire a Grupului de Lucru pentru Turism Durabil, din cadrul Convenției Carpatice, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov și Secretariatul Convenției Carpatice de la UNEP Viena. La întâlnire au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului din România – punct focal al Convenției Carpatice, reprezentanții țărilor membre ale Convenției Carpatice, specialiști în domeniul turismului și reprezentanți ai unor asociații de profil din Austria, Germania, Ucraina, Polonia, Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria și România. De asemenea au fost prezenți reprezentanți de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, de la Facultatea de Geografie a Universității București și WWF România.

Discuțiile din cadrul Grupului de lucru pentru Turism durabil s-au axat pe activitatea ce urmează să se desfășoare în cadrul Centrului Național al Platformei Comune pentru Turism Durabil din România, inaugurat pe data de 10 mai 2017, de Ministerul Turismului în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov și pe colaborarea dintre acesta și Centrul Național în cadrul Platformei Carpatice pentru Turism Durabil localizat în Ucraina.

Cu ocazia întâlnirii, a fost analizat programul de lucru al Centrului din România pe următorii trei ani, modul în care se va colabora cu entitățile similare din Polonia și Ucraina cât și înglobarea țările carpatice în activitățile desfășurate. O altă chestiune abordată vizează deciziile ce urmează a fi adoptate la Conferința Părților Convenției Carpatice, care va avea loc la Lillafured (Ungaria), în perioada 10 – 12 octombrie 2017.

Nu în ultimul rând, grupul de lucru a discutat viitoarele priorități și totodată metodologia elaborării și implementării Strategiei pentru Dezvoltarea Turismului Durabil în Carpați. S-a analizat un set de posibili indicatori de măsurare a impactului, pozitiv sau negativ, al activităților de turism în destinația Munților Carpați.

România a aderat la Convenția Carpatică în anul 2006. Obiectivul general al Convenţiei care reunește Republica Cehă, Polonia, Serbia, Republica Slovacă, Ucraina, Ungaria îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiilor locale şi a conservării valorilor naturale şi culturale. Aderarea la Convenţie a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum: conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi energie.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa