Municipiul Braşov a obţinut finanţarea proiectelor depuse la fondul elveţiano-român

Municipiul Braşov a obţinut finanţare nerambursabilă pentru proiectele Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente şi Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov, în cadrul Ariei de concentrare 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător, aferentă Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

În urma evaluării finale, Secretariatul de Stat pentru Afaceri Economice din cadrul Consiliului Federal Elveţian a decis aprobarea celor două proiecte şi demararea procedurilor necesare în vederea semnării Acordurilor de Proiect. Vorbim despre două proiecte foarte importante pentru comunitatea braşoveană, deoarece vizează zona de eficientizarea energetică şi, implicit, de reducere a cheltuielilor cu energia, atât pentru populaţie, cât şi pentru municipalitate, dar şi de reducere a emisiilor poluante, folosind cele mai noi soluţii din domeniu. În ultimii ani am acordat o atenţie deosebită creşterii eficienţei energetice, atât la nivelul clădirilor publice, în special al şcolilor, cât şi al reţelei de energie termică, iar rezultatele s-au văzut imediat. A crescut confortul în şcoli, a scăzut factura la căldură şi, cu siguranţă, am şi poluat mai puţin. La fel cu reţelele de termoficare, modernizarea acestora ne-a permis să putem menţine preţul la un nivel competitiv, deşi costurile materiilor prime au crescut, iar prin reducerea pierderilor am reuşit să reducem şi emisiile poluante. Iar aceste măsuri, alături de celelalte acţiuni întreprinse pentru reducerea poluării, ne-au dat posibilitatea să ne propunem o ţintă ambiţioasă pentru anul 2020.

Dacă în Convenţia Primarilor, semnată în 2008, ne-am angajat să reducem poluarea cu 20%, până în 2020, acum ţinta noastră este de 32% şi am încredere că o vom atinge, a declarat primarul George Scripcaru.

Proiectul „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţie inteligente” are valoarea totală de 11.180.260 lei (2.981.400 CHF), din care 9.180.000 lei (2.448.000 CHF) reprezintă valoarea eligibilă a proiectului. Prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român se asigură finanţarea nerambursabilă în proporţie de 84,99% din valoarea eligibilă, respectiv 7.800.000 lei (2.080.000 CHF).

Proiectul prevede lucrări de îmbunătăţire a eficienţei energetice la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” şi Şcoala Generală nr.4, care constau în: izolarea faţadei cu vată bazaltică (cu sistem de ventilaţie a faţadei), finisaj cu plăci ceramice, vopsea izolatoare la interior, înlocuirea ferestrelor cu tâmplărie cu 2 rânduri de geam low-e+Ar, iluminat interior pe tehnologie LED, sistem automatizat de ventilaţie cu recuperare de căldură, izolare terasă cu vată minerală, branşarea la sistemul de încălzire centralizat, reabilitatea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică şi apă.

Prin realizarea acestui proiect, se estimează că se vor obţine economii la energia pentru încălzire (gaze naturale) de 461.229 kWh/an (39% din consumurile înregistrate în prezent la cele două unităţi de învăţământ), iar la energie electrică de 46.215,42 kWh/an (29,4%). Emisiile de CO2 se vor reduce cu 126 tone/an. Durata proiectului este de 24 de luni.

Proiectul „Reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie energie termică în zona rezidenţială Tractorul din Braşov” are valoarea totală de 23.786.338 lei (6.346.194 CHF), din care 19.272.995 lei (5.142.035 CHF) reprezintă valoarea eligibilă a proiectului. Prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român se asigură finanţarea nerambursabilă în proporţie de 85% din valoarea eligibilă, respectiv 16.382.047 lei (4.370.730 CHF).

Proiectul prevede lucrări de reabilitare care constau în înlocuirea conductelor de transport şi distribuţie a energiei termice existente – izolate clasic cu vată minerală şi carton bitumat şi care se află într-o stare de degradare avansată, cu conducte de oţel preizolate cu spumă poliuretanică, manta de protecţie din polipropilenă şi fire de semnalizare a avariilor.

Durata proiectului este de 24 de luni, iar rezultatele aşteptate vizează reducerea pierderilor totale de energie consumată pentru asigurarea încălzirii şi a alimentării cu apă caldă în zonă cu 50% faţă de nivelul actual, respectiv cu 9,55 GWh/an. Se estimează, de asemenea, reducerea emisiilor de CO2 cu 1.965,5 tone/an, şi diminuarea costurilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii cu 21,48% în primii 3 ani pentru reţelele de transport primar şi reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire şi apă caldă aferente PT6 şi PT9 Tractorul.