ANOFM formare profesională

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, și Cristiana Barbu, președintele Agenţiei Naţionale pentru Ocupare Forţei de Muncă (ANOFM), au semnat contractele aferente a trei proiecte europene care vizează integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii.

Acestea au o valoare totală de aprox. 9,7 milioane euro și sunt finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Două proiecte vizează schemele naționale de ucenicie și stagii și oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă și/sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior.

Pentru regiunea București-Ilfov, contractul de finanțare are o valoare de 1,3 milioane euro, iar pentru celelalte regiuni de dezvoltare, de 8,4 milioane euro.

Cel de-al treilea contract de finanțare, cu o valoare de 460.000 euro, vizează activarea și mobilitatea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Training), respectiv care nu sunt în educație, ocupare sau formare profesională. Prin acest proiect se urmărește  stimularea ocupării tinerilor prin acordarea de prime de activare. Tinerii NEETs, înregistrați la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM), care se încadrează pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării, și care au domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud–Est și Sud Muntenia, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 de lei, neimpozabilă.

Îndemnăm angajatorii interesați și persoanele care vor să-și găsească un loc de muncă să meargă la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și să beneficieze de sprijinul financiar acordat prin intermediul acestor proiecte care au ca scop creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii a tinerilor, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

La rândul său, președintele ANOFM, Cristiana Barbu, a subliniat importanța implementării acestor proiecte. ANOFM, prin serviciile pe care le oferă, vine în sprijinul tinerilor care își doresc un loc de muncă, dar și al angajatorilor care au nevoie de forță de muncă din rândul tinerilor.

Proiectele semnate fac parte din pachetul România angajează, destinat șomerilor, în special tinerilor NEETs, pentru îmbunătățirea situației de pe piața muncii din România.

Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii I

Ce se finanțează?

  • Ucenicia la locul de muncă; o Stagii pentru absolvenți de învățământ superior

Cum sunt finanțate?

  • Angajatorii care organizează programe de ucenicie și/sau programe de stagii în condițiile legii, pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil prin intermediul acestor măsuri, astfel:
    • angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile legii, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie (12 luni, 24 luni, 36 de luni, în funcţie de nivelul de calificare al programului de ucenicie), de o sumă în cuantum de 125 lei/lună.
    • angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile legii, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu (6 luni), de o sumă în cuantum de 350 lei/lună.
  • Angajatorii care organizează programe de ucenicie și/sau programe de stagii, în condițiile legii, pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil prin intermediul acestor măsuri dacă se vor adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din regiunile eligibile, respectiv Centru, Sud–Est și Sud Muntenia, pentru prima de activare, și Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, pentru contracte de ucenicie și stagii.

Datele de contact ale AJOFM pot fi vizualizate pe site-ul ANOFM: http://www.anofm.ro/contacteaza-ne .

Subvenţionarea locurilor de muncă și acordarea de prime de mobilitate

Ce se finanțează?

  • acordarea primelor de activare pentru tinerii NEETs, cu domiciliul sau reședinta în regiunile Centru, Sud–Est și Sud Muntenia, șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, dacă se încadrează pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării.

Cum se finanțează?

  • Şomerii înregistraţi la AJOFM, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la AJOFM, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.
  • Pentru acordarea sprijinului financiar, destinatarii banilor europeni se vor adresa ANOFM/AJOFM.