În cadrul proiectului “Şanse egale în comunitatea noastră POSDRU/122/6.2/G/124026, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 invită persoanele cu deficienţe de auz, domiciliate în Regiunea Bucureşti-Ilfov, să beneficieze de cursuri gratuite de calificare profesională în specializările de mercantizor, lucrător în comerţ, legător manual, peisagist-floricultor, confecţioner asamblor articole textile.

Un număr total de două module, cuprinzând 28 de persoane cu dizabilităţi auditive, se derulează în prezent în cadrul proiectului, comunicarea fiind asigurată prin intermediul unor interpreţi calificaţi în tehnica limbajului gestual. Cursurile se adresează şi celorlalte categorii de persoane cu dizabilităţi, dar şi persoanelor de etnie romă sau tinerilor care au împlinit 18 ani şi părăsesc sistemul de protecţie al statului, oferind diplome de calificare recunoscute de către MinisterulMuncii,Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări. Toţi cursanţii primesc un suport financiar în valoare de 500 lei lunar pe durata frecventării cursurilor.

Proiectul “Şanse egale în comunitatea noastră” este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile şi se derulează în Bucureşti, sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste cursuri gratuite sunt rugate să contacteze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, persoană de contact: Porfir Oana Maria, Asistent PR, tel.0730.649.539, email: office@dgaspc6.com.