Bancpost şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO anunţă încheierea unui parteneriat strategic în cadrul căruia cele două instituţii vor derula acţiuni de promovare a valorilor culturale româneşti și de conștientizare a importanței cunoaşterii şi conservării patrimoniului UNESCO din România.

“Parteneriatul cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO aduce recunoaştere programelor educaţionale şi culturale iniţiate şi implementate de banca noastră până în prezent şi deschide noi perspective pentru initiaţivele viitoare. Bancpost este un susținător activ al valorilor culturale românești, sprijinind proiecte relevante și de impact pe domenii naționale de interes: cultură, educație și social. Prin sinergiile create între resursele, platformele şi competenţele celor două instituţii, această colaborare va amplifica contribuţia proiectelor comune la promovarea şi prezervarea moştenirii culturale româneşti pentru generaţiile viitoare.” a declarat Aura Toma, Director Executiv Marketing şi Comunicare, Bancpost

Unul dintre cele mai ample proiecte de responsabilitate socială, iniţiat şi implementat de Bancpost în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale este programul Țara ta, Tradiția ta”, primul program de educație culturală din România axat pe promovarea în şcoli a Patrimoniului Cultural și Natural UNESCO. Programul, lansat în 2017, are ca obiectiv educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor culturale româneşti, al tradiţiilor şi obiceiurilor autentice, pentru a oferi tinerilor repere sigure, consolidându-le identitatea culturală. În 2018, acesta va fi extins la nivel naţional şi va beneficia de patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

“Acest parteneriat reprezintă o dovadă elocventă a afirmării responsabilității sociale a mediului privat, în cazul de față Bancpost, prin implicarea în promovarea unor valori fundamentale ale culturii noastre naționale, cum este cea a patrimoniului natural și cultural, în întreaga societate românească și nu numai. Inițiativa, deja lansată în acest an, privind Mărțișorul vine să confirme cele afirmate anterior și să deschidă noi posibilități de cooperare strategică pentru anii următori” a declarat Ani Matei, Secretar – General, Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

 În 2018, prima iniţiativă în cadrul parteneriatului Bancpost Comisia Naţională a României pentru UNESCO o reprezintă campania naţională “Mândru de Mărţisor” care promovează în rândul tuturor românilor recenta includere a tradiţiei Mărţişorului în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, ca urmare a acceptării în decembrie 2017 a dosarului transfrontalier elaborat de România împreună cu Republica Moldova, Bulgaria şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, țări în care se mai întâlnește această tradiție. Este o recunoaștere importantă, care alătură Mărțișorul celorlalte 14 obiective din România care fac deja parte din patrimoniul universal.

Campania va rula în luna martie pe toate canalele de comunicare (TV, radio, online, social media), astfel încât mesajul ei să ajungă la cât mai mulţi români, întărindu-le respectul pentru tradiţie şi sentimentul de mândrie naţională.

Despre Bancpost

Bancpost este o bancă universală importantă, cu o prezenţă de peste 26 de ani pe piaţa locală şi o reţea de 147 de unităţi şi 7 centre de afaceri. Banca deserveşte aproximativ 1 milion de clienţi corporativi, de retail şi instituţionali, pentru care oferă o gamă variată de produse şi servicii financiare. Bancpost este totodată un susţinător activ al comunităților în care îşi desfăşoară activitatea şi sprijină proiecte relevante și de impact pe domenii naționale de interes: cultură, educație și social.

Despre Comisia Naţională a României pentru UNESCO

UNESCO este singura agenție ONU care are o rețea globală de organisme naționale de cooperare, cunoscute sub denumirea de Comisii Naționale pentru UNESCO. Comisiile Naționale fac parte din arhitectura constituțională globală a Organizației. Înființate de Guvernele Statelor Membre în conformitate cu articolul VII din Constituția UNESCO, Comisiile Naționale funcționează permanent, în scopul asocierii organelor guvernamentale și neguvernamentale din educație, științe, cultură, comunicare și informare cu activitatea Organizaţiei. În prezent există 199 de Comisii Naționale pentru UNESCO în întreaga lume. Între acestea, Comisia Națională a României pentru UNESCO, instituție publică guvernamentală, aflată în al 62-lea an de existență, joacă un rol semnificativ în relația cu partenerii, coordonarea activităților Organizatiei în teritoriu și promovarea vizibilității UNESCO la nivel de țară.

Despre UNESCO

În 1945, UNESCO – Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – a fost creată pentru a răspunde credinței ferme a națiunilor, forjate de două războaie mondiale în mai puțin de o generație, că acordurile politice și economice nu sunt suficiente pentru a construi o pace durabilă. Pacea trebuie să fie stabilită, de asemenea, pe baza solidarității morale și intelectuale a omenirii. UNESCO se străduiește să construiască rețele între națiuni care să permită acest tip de solidaritate. Misiunea UNESCO este de a contribui la construirea păcii, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă și dialogul intercultural prin educație, știință, cultură, comunicare și informare.

Advertising4U.ro Platforma de Promovare ONLINE Comunicate de Presa