window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Peste patruzeci de module de curs au fost prezentate în cadrul proiectului studiOpera.

Peste patruzeci de module de curs au fost prezentate  în cadrul proiectului studiOpera Machiaj_PaglialungaPeste 40 de module de curs, adresate unui număr de peste 120 de participanţi grupaţi în patru specializări (canto, balet, tehnic şi management cultural), ore susţinute de 20 de profesori din Italia, alături de 16 formatori români, înseamnă în câteva cifre esenţiale cea de-a treia etapă a proiectului european studiOpera. Etapa s-a desfăşurat între octombrie 2011 şi iunie 2012.

Proiectul este implementat de către  Opera Naţională Bucureşti (ONB) – prin Studioul Experimental de Operă şi Balet “Ludovic Spiess” (SEOB) – în parteneriat cu Accademia Teatro alla Scala din Milano şi SVASTA ICG România şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”.

Cea de-a treia etapă a însemnat aşadar derularea unui amplu program de instruire, în cadrul căruia un număr de 126 de angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti (cu contract de muncă) au urmat module de specializare, autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform standardelor ocupaţionale şi Clasificaţiei Ocupaţiilor din România:

1.Curs pentru ocupaţia Cântăreţ – 12 module – 29 de cursanţi

2.Curs pentru ocupaţia Balerin – 7 module – 14 cursanţi

3.Curs pentru tehnicieni de scenă şi de atelier

  • Ocupaţia Croitor confecţioner costume teatru – 2 module – 31 cursanţi
  • Ocupaţia Maestru Lumini – 3 module – 15 cursanţi
  • Ocupaţia Machior spectacole – 4 module – 13 cursanţi

4. Curs pentru ocupaţia Manager proiect (cu abilităţi în domeniul cultural) – 12 module – 24 de cursanţi

Printre modulele de instruire organizate, se numără: „Elemente de tehnică vocală”, „Tehnică, stil şi interpretare a dansului de caracter”, „Psihologie aplicată pe activitatea cântului”, „Politici culturale naţionale”, „Noţiuni de drept al culturii”, „Elemente de istorie a costumului şi machiaj specific”, „Iluminotehnică”, „Recuperarea după efort a corpului”, „Machiaj” ş.a.  Modulele de instruire s-au desfăşurat în marea lor majoritate la Bucureşti, o parte dintre acestea presupunând însă deplasarea cursanţilor la Milano (6 vizite de studiu), mai ales în situaţiile în care specializarea a însemnat dobândirea de abilităţi practice prin urmărirea profesioniştilor italieni la locul de lucru (în ateliere, în sălile de repetiţii, la pregătirea unui spectacol pe scenă etc.).

Concepute pentru fiecare specializare în parte pentru a acoperi toate aspectele importante ale meseriei respective, cursurile au presupus atât o expunere teoretică din partea profesorilor, cât şi prezentări interactive, materiale explicative adiţionale, planşe, extrase video sau demonstraţii la locul de lucru etc.

Susţinerea modulelor a revenit unui număr de 20 de profesori din Italia, profesori ai Academiei Teatrului La Scala, profesionişti ai celebrei Scala din Milano sau din alte instituţii culturale de prestigiu, alături de aceştia predând însă şi 16 formatori români, pregătiţi în etapa anterioară a proiectului (februarie-iunie 2011). Cu alte cuvinte, s-a derulat o frumoasă „predare de ştafetă” în cadrul căreia angajaţi ai ONB deveniţi formatori acreditaţi CNFPA în vara anului 2011, au predat în această primăvară cursuri-pilot colegilor lor. Finalitatea acestui demers şi a proiectului per ansamblu este reprezentată de dezvoltarea Centrului de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului – afiliat Operei Naţionale Bucureşti – care va oferi constant astfel de cursuri, dar şi alte tipuri de activităţi de pregătire.

La absolvirea cursului, în urma evaluării nivelului de cunoştinţe acumulate, participanţii la cea de-a treia etapă a proiectului obţin un certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional, eliberat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Până la finalizarea proiectului, se va consolida activitatea Centrului de orientare profesională în domeniul artelor spectacolului, se va organiza la Bucureşti o conferinţă internaţională de prezentare finală a proiectului şi vor fi verificate – împreună cu Partenerii – toate documentele justificative din cei trei ani de proiect.

Finalul proiectului va însemna crearea unei structuri specializate în cadrul Operei Naţionale Bucureşti, similare Academiei Teatrului La Scala, ce va fi un furnizor autorizat de training pentru domeniile specifice artelor spectacolului: artistic, meserii tehnice specifice scenei şi management cultural. Beneficiari ai acestei noi structuri specializate vor fi, alături de angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din domeniul artelor spectacolului, precum şi alte persoane interesate din ţară şi din străinătate, care doresc să lucreze în acest domeniu.

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top