window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Polul de Dezvoltare Piteşti primeşte finanţare nerambursabilă din Regio

Polul de Dezvoltare Piteşti primeşte finanţare nerambursabilă din RegioÎn prima jumătate a lunii martie 2012 s-a semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de dezvoltare”. Beneficiarul finanţării nerambursabile din fonduri Regio este Unitatea administrativ-teritorială municipiul Piteşti, care primeşte asistenţă financiară pentru proiectul „Modernizare Parc Ştrand”.

Contractul de finanţare „Modernizare Parc Ştrand” are o valoare totală de 6.953.684,08 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 4.349.791,07 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 955.492,38 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 108.271,09 lei. Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, interval de timp în care se vor realiza următoarele: reabilitarea a 3.500 mp de spaţii verzi şi 14.500 mp de alei, înlocuirea a trei poduri, amenajarea de spaţii de joacă pentru copii. De asemenea, în faza de execuţie a lucrărilor vor fi create 70 de locuri de muncă. Potrivit specialiştilor, de infrastructura modernizată a Parcului Ştrand, ce acoperă o suprafaţă de aproximativ 14 ha, vor beneficia toţi locuitorii municipiului Piteşti.

Modernizarea Parcului Ştrand din Piteşti reprezintă cel de-al şaselea contract de finanţare din Regio, al cărui beneficiar este municipiul Piteşti, în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU). La nivelul regiunii Sud Muntenia, Piteştiul este Pol de dezvoltare urbană şi, potrivit alocării regionale, aproape 39 de milioane de euro vor reprezenta asistenţa financiară nerambursabilă pentru proiectele cuprinse în PIDU. Până în momentul de faţă, municipiul Piteşti a semnat contracte în valoare de peste 70 de milioane de lei.”, a declarat domnul Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela TRAIAN,

Şef Serviciu Comunicare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top