window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Poşta Română a încheiat trimestrul IV 2013 cu un profit operaţional estimat de 15,1 milioane lei

  • Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Compania Naţională Poşta Română anunţă îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare, înregistrând profit în fiecare lună a ultimului trimestru al anului 2013. Astfel, profitul operaţional al trimestrului patru al anului trecut este estimat la 15.100.000 lei, efect al implementării măsurilor de reorganizare, eficientizare şi restructurare.

Proiectele de creştere a veniturilor şi de păstrare a cotei de piaţă, în principal pe sectorul trimiterilor poştale, au înregistrat primele efecte în privinţa situaţiei financiare a companiei.

La nivel internaţional, în momentul liberalizării totale a serviciilor poştale, administraţiile naţionale poştale au înregistrat pierderi între 15% şi 20% din cota de piaţă deţinută. Poşta Română şi-a păstrat în anul 2013 cota de piaţă, operând, începând cu 01 ianuarie 2013, în condiţiile liberalizării complete a pieţei serviciilor poştale în România.

Poşta Română estimează pentru trimestrul IV al anului 2013 un profit operaţional de 15.100.000 lei. Rezultatele financiare aferente întregului an vor fi consolidate după evaluarea şi compensarea de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a costului net, rezultat din obligaţia Poştei Române privind prestarea Serviciului Poştal Universal. La nivel european cota de compensare estimată variază între 2,2% şi 6,5% din cifra de afaceri anuală a operatorilor poştali desemnaţi ca Furnizori de Serviciu Poştal Universal.

Trendul ascendent privind procesul de readucere a companiei pe profit s-a datorat implementării unei serii de măsuri luate de noul management pentru eficientizarea şi dezvoltarea activităţii, cât şi pentru optimizarea cheltuielilor, prin restabilirea echilibrului între volumul de prestaţii poştale şi a numărului de angajaţi.

La data de 01 ianuarie 2013, Poşta Română avea 32.887 de angajaţi.În perioada 18-23 august 2013, un număr de 3.650 de angajaţi ai companiei au fost disponibilizaţi, dintre aceştia, peste 66% optând individual pentru acest proces. La data de 31.12.2013 numărul de angajaţi ai Poştei Române este de 27.451.

Compania Naţională Poşta Română îşi păstrează în continuare locul între cei mai importanţi contribuabili la bugetul consolidat de stat, achitând în anul 2013 un cuantum al taxelor şi impozitelor (TVA, CAS, etc) de peste 240.000.000 lei.

Poşta Română înregistra la sfârşitul anului 2013 datorii restante către bugetul de stat, eşalonate pe o perioadă de 5 ani, până la data de 15.06.2018. Aceste datorii sunt determinate de amenda primită de la Consiliul Concurenţei în anul 2007, în cuantum de 103 milioane lei şi datorii fiscale identificate de ANAF, în mai 2013, în cuantum de 107 miliioane de lei, aferente perioadei 2003-2012. Conform graficului de eşalonare, Poşta Română achită lunar suma de 3,6 milioane lei.

Poşta Română este lider pe piaţa serviciilor poştale în România cu o cifră de afaceri anuală de peste 1,2 miliarde lei şi operează printr-o reţea de 5.687 unităţi poştale, cu acoperire naţională. Anual, compania procesează un volum de sute de milioane de trimiteri poştale şi distribuie către 5.000.000 de beneficiari drepturile băneşti aferente sistemului public de pensii, al asigurărilor sociale de stat, IOVR, agricultori şi pensii militare.

Go to Top