• Advertising4U.RO-advertising.and.media.solutions-Comunicate.de.presa.Info.Evenimente.Media.NEWS.BUSINESS

Primăria Municipiului Timişoara anunţă lansarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, conform Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 514/2013.

Pot participa la program deţinători – persoane fizice – ai clădirilor care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane.
Pentru anul 2014 suma alocată de Primăria Municipiului Timişoara acestui program este de 4.500.000 lei. Ordinea la finanţarea lucrărilor se face conform punctajului obţinut, în limita fondurilor disponibile. Dacă în urma primei sesiuni de depunere şi evaluare suma nu se epuizează, procedura se poate relua.
Conform art. 38 alin 5 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice „La data alocării sprijinului financiar în cuantumul contribuţiei autorităţilor administraţiei publice locale (Primăriei Municipiului Timişoara) asupra imobilului monument istoric în cauză se constituie o garanţie imobiliară pentru o perioadă de 10 ani în favoarea unităţii administrativ-teritoriale (Primăriei Municipiului Timişoara)”.

Prin acest program, Primăria Municipiului Timişoara achită integral contravaloarea lucrărilor de reabilitare a clădirii şi recuperează de la proprietari 80% într-o perioadă de 10 ani (120 de luni), în baza contractelor de finanţare semnate şi a constituirii garanţiei imobiliare asupra imobilului. Diferenţa de 20% este sprijin financiar nerambursabil suportat de Primăria Municipiului Timişoara.

Costurile întregii documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi documentaţia tehnico-economică necesară executării lucrărilor cad în sarcina proprietarilor şi reprezintă contribuţia proprie la acest Program.
Primăria Municipiului Timişoara organizează procedura de achiziţie publică (licitaţie) pentru desemnarea constructorilor care vor realiza lucrările de reabilitare. Asociaţia de proprietari îşi va desemna un reprezentant în comisia de licitaţie.

Dosarele se preiau în perioada 12 martie – 10 aprilie 2014, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 12, pentru Direcţia Urbanism. Detalii suplimentare pe
www.primariatm.ro, sau la email brcci@primariatm.ro.

Go to Top