window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127554769-2');

Primaria Sectorului 3 anunta ca potrivit legii, cetatenii care  vor sa-si instraineze masina trebuie sa se prezinte la Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 3 in vederea radierii fiscale.
De la inceputul anului pana in prezent au fost inregistrate cca. 21.475 de  incetari posesie auto aferente persoanelor juridice si fizice.
Persoanele interesate trebuie sa se prezinte cu urmatoarele documente:
Etapa I – eliberarea certificatului fiscal
A. Persoane fizice:
1. cerere de eliberare certificat fiscal completata, semnata si datata;
2. BI/CI – original si copie;
B. Persoane Juridice:
1. cerere de eliberare certificat fiscal completata, semnata si datata;
2. delegatie semnata si stampilata;
3. BI/CI delegat;
4. ultima balanta de verificari;
Mentionam ca potrivit Codului de Procedura Fiscala al Romaniei art 113. (5) „Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prezentului alineat, sunt nule de drept.”
Etapa II – radierea fiscala a mijlocului de transport instrainat:
Atat pentru persoanele fizice cat si cele juridice:
1. cerere de scoatere din evidenta completata, datata si semnata
2. documentul de instrainare  (contract vanzare cumparare / factura; contract de novatie,  act de dezmembrare, nota contabila de casare vizata si stampilata);
3. cartea de identitate a masinii;
4. fisa de inmatriculare.
In cazul persoanelor fizice actele vor fi depuse la cele trei sediii ale Directiei Impozite si Taxe Locale de pe raza sectorului 3: str. Sf. Vineri nr. 32, str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5 si sos. Campia Libertatii nr. 36.
In cazul persoanelor  Juridice actele vor fi depuse in sediul Directiei Impozite si Taxe Locale  sector 3 – str. Sf .Vineri nr. 32
Program de lucru cu publicul: luni, marti, miercuri, vineri : 8.30-16.30 si joi: 8.30-18.30

Serviciul Presa

Go to Top